Vijf tips voor als je kind gepest wordt (of als het zelf anderen pest) | Stop Pesten NU

084-8340086

Vijf tips voor als je kind gepest wordt (of als het zelf anderen pest)

Een op de zes Vlaamse kinderen krijgt te maken met pestgedrag. Als ouder voel je je dan vaak machteloos. Toch is er veel dat je zelf kan doen. Pestexpert Gie Deboutte geeft vijf tips voor ouders van gepeste kinderen én voor ouders van kinderen die zelf pesten. 

Wat kan je doen als je kind zélf anderen pest?

  • Ga zo snel mogelijk met je kind in gesprek. Wees rustig en luisterbereid. Probeer vooral te weten te komen waarom je kind pest. Dring aan op eerlijke, duidelijke antwoorden.
  • Maak duidelijk dat je achter de persoon van je kind blijft staan. Je kind moet beseffen dat je zijn gedrag afkeurt, maar niet zijn persoon. Als je kind zich afgewezen voelt, kan dat het probleem nog groter maken. 
  • Wijs op de kwalijke gevolgen van het pestgedrag. Maak duidelijk dat iedereen slechter wordt van pestgedrag, niet alleen het slachtoffer. Ook jij als ouder ondervindt er de negatieve gevolgen van. Het is belangrijk dat je kind dat beseft.
  • Vraag van je kind een "sorry-gebaar". Dat kan in de vorm van een brief, een ingesproken boodschap of een gesprek. Het is goed als je kind zich ook excuseert bij de ouders van het slachtoffer.
  • Maak duidelijk dat het pestgedrag zich niet mag herhalen. Dat is het natuurlijk het belangrijkste. Wat gebeurd is, kan je niet meer veranderen, maar je kan het in de toekomst wel beter doen. Zorg dat je kind dat goed beseft.

​Wat kun je doen als je kind gepest wordt?

  • Luister naar je kind. Dat is niet zo eenvoudig als het lijkt, want als ouder wil je je kind natuurlijk helpen. Je bent in paniek en verontwaardigd. Als je kind dat merkt, dan kan het dichtklappen. Je kind wil immers niet dat jij er ook van afziet. Daarom kan je beter rustig blijven. Kies een goed moment om in gesprek te gaan en laat vooral je kind praten. Wees één groot luisterend oor.

  • Overlaad je kind niet met tips. Dat geeft de indruk dat er eenvoudige oplossingen zijn voor het probleem. Je kind gaat dan denken dat het zijn eigen schuld is: "Is het écht zo eenvoudig? Waarom heb ik daar niet zelf aan gedacht?" Dat ondermijnt het vertrouwen van je kind en maakt dat het in de toekomst minder snel naar jou zal komen. Het is niet fijn om te moeten horen dat je zélf de schuld draagt. Het zijn de pesters die in de fout gaan.

  • Steek je kind niet voorbij. Als ouder wil je graag snel maatregelen nemen, zonder rekening te houden met wat je kind zélf wil. Je kan beter samen met je kind afspreken wat de volgende stap is. Dat verhoogt de veiligheid en zorgt ervoor dat je kind je blijft vertrouwen.
  • Respecteer de vraag van je kind. Als je kind vraagt níét de school of de sportclub te contacteren, doe dat dan niet. Kinderen zijn vaak bang dat er onverwachte gevolgen zullen zijn als je dat doet. Dat ze beschouwd zullen worden als "klikspaan" en dat ze niet meer bij de groep zullen horen. Daarom is het beter om de vraag van je kind te respecteren. Je kan wel vragen waarom het die vraag stelt.
  • Zorg ook voor jezelf. Ook voor jou als ouder is pesten een emotioneel gebeuren. Daarom is het belangrijk dat je bij iemand terechtkan met je gevoelens en je zorgen. Spreek met je partner, je huisarts of een therapeut. Zo geef je de druk niet terug aan je kind.

Bekijk de video met de tips van pestexpert Gie Deboutte op Facebook via deze link:

Bron VRT.be