Visie Stop Pesten Nu - Dit willen wij bereiken

084-8340086

Visie

 

Jan Joost

Visie Stop Pesten Nu - Dit willen wij bereiken

Bewustwording over pestgedrag draagt bij aan effectieve afname van pesten. Door kennis over pestgedrag te verspreiden binnen organisaties, scholen en sportclubs waarin mensen worden of zijn gepest, wordt de urgentie om het te bestrijden inzichtelijk.