Les idee 401 gr 6-8 en Brugklas Korte film Luister (Kindertelefoon) + lesmateriaal | Stop Pesten NU

084-8340086

VO Brugklas en groep 6-8 en Brugklas Korte film Luister (Kindertelefoon) + lesmateriaal

Mooie korte film om kinderen te leren dat ze echt met alle vragen mogen bellen met De Kindertelefoon

‘Hallo, ik wil graag gewoon even kletsen. Want soms kan ik aan niemand mijn verhaal vertellen, van school en zo’. Een korte en krachtige documentaire vol aandoenlijke gesprekken met kinderen die bij de Kindertelefoon op zoek zijn naar een luisterend oor.

De Kindertelefoon wordt dagelijks gebeld door kinderen die hun zorgen, vragen of verhalen met iemand willen delen. Zo bellen kinderen in deze documentaire met vragen over huisdieren, verliefd zijn en verhuizen. Maar ook over andere moeilijke onderwerpen als pesten, ouders die gaan scheiden en alleen zijn.

Deze korte documentaire is gebaseerd op echte telefoongesprekken met De Kindertelefoon en bevat beeldmateriaal dat door kinderen zelf is gemaakt. De film volgt als hoofdlijn gesprekken met vier kinderen, die allen met een ander probleem zitten. Een mooie collage van ontroerende telefoongesprekken, die ook andere kinderen kan raken en aanspreken.

Bekijk de film op 2Doc Luister 

 

Dit lesmateriaal bestaat uit twee delen:

 1. Docentenhandleiding
 2. Opdracht voor leerlingen

Download het volledige lespakket

DOCENTENHANDLEIDING

Deze docentenhandleiding biedt handvat- ten om de documentaire te behandelen in de klas en geeft aanvullende achtergrond- informatie. Je kunt zelf op basis van tijd, behoefte en niveau bepalen hoeveel je uit dit materiaal gebruikt en of je kiest voor een klassikale, individuele of groeps- gewijze aanpak.

OPDRACHTEN VOOR LEERLINGEN

Deze opdrachten kunnen apart geopend en/of geprint worden voor de leerlingen. Ze komen ook terug in de docentenhandleiding.

ADVIES: PO groep 6, 7, 8 en Brugklas

Dit materiaal sluit aan bij de volgende kern- doelen voor het primair onderwijs: Neder- lands 1,2,5 en Kunstzinnige oriëntatie 54, 55, 56.

 

 

Waar gaat ‘L U I S T E R’ over?

Het leven kan soms overweldigend zijn als je opgroeit. Zeker als je niet altijd iemand hebt bij wie je je verhaal kwijt kunt. Gelukkig biedt de Kindertelefoon een luisterend oor. De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar, die hun hart willen luchten en in vertrouwen willen praten met een persoon die zonder oordeel naar hen luistert. In L U I S T E R hoor je een aantal voorbeelden van gesprekken die kinderen en jongeren dagelijks voeren met de Kindertelefoon. Zoals het meisje wiens ouders gaan scheiden en de jongen die ermee worstelt dat hij verliefd is op een jongen uit zijn klas. Maar kinderen bellen ook gewoon voor een gesprekje over hun huisdier, om hun au- ditie voor The Voice Kids te oefenen of om kattenkwaad uit te halen. De soms grappige, maar ook verdrietige geluidsfragmenten worden ondersteund door afwisselende beelden, die duidelijk maken naar welk gesprek je aan het luiste- ren bent. L U I S T E R won in 2017 de IDFA Special Jury Award for Children’s Documentary.

Verwerkingsopdrachten

Wanneer duidelijk is wat een documentaire in het algemeen inhoudt en waar L U I S T E R globaal over gaat, kunnen de leerlingen aan de slag met de specifieke verwerkingsopdrachten. Deze opdrachten zijn onderverdeeld in opdrachten die voor de film en opdrachten die na de film worden gemaakt. De opdrachten zijn niet alleen te vinden in deze docentenhandleiding, maar ook op het opdrachtenblad, dat specifiek voor de leerlingen is bedoeld.page3image1162123536

Opdracht

In L U I S T E R krijg je een kijkje in de wereld van de Kindertelefoon. De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar, die hun hart willen luchten en in vertrouwen willen praten.

 • Naar wie ga jij toe als je je hart wilt luchten?
 • Vind je het lastig om hulp te vragen? Waarom wel of waarom niet?
 • Wat is voor jou het nut ervan?
 • Wie komt er wel eens naar jou toe als hij/zij ergens mee zit?
 • Op welke manier probeer jij diegene te helpen?
 • Wissel je antwoorden uit met een klasgenoot.

Kindertelefoon

De Kindertelefoon is dé plek in Nederland waar kinderen elke dag gratis

vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren over onderwerpen die ze niet durven, kunnen of willen bespreken met mensen in hun omgeving. De Kindertelefoon voldoet hiermee aan artikel 12 en 13 van het Verdrag van de Rechten van het Kind: Kinderen ervaren dat er naar hen geluisterd wordt en dat zij serieus ge- nomen worden, zodat zij leren vertrouwen op zichzelf en kunnen uitgroeien tot actieve burgers in onze maatschappij.

Het doel van de Kindertelefoon is om het zelfoplossend vermogen van kinde- ren te vergroten. Ruim 500 professioneel getrainde vrijwilligers en 43 betaalde krachten werken met elkaar aan het bereiken van dit doel. Dit doen ze door naar de kinderen te luisteren, hun vragen te beantwoorden en samen met hen naar oplossingen te zoeken. Als het nodig is, verwijzen de vrijwilligers kinde- ren door naar de best beschikbare (specialistische) hulp en ondersteunen ze de kinderen bij het zetten van een volgende stap.

De Kindertelefoon is 365 dagen per jaar via de telefoon en chat bereikbaar, van maandag tot en met zondag van 11.00 tot 21.00 uur. Chatten met een jonge vrijwilliger (16-19 jaar) kan van maandag t/m vrijdag tussen 18.00 en 20.00 uur.

Opdracht

L U I S T E R gaat over de kindertelefoon. Bij de Kindertelefoon werken ruim 500 professioneel getrainde vrijwilligers, die naar kinderen luiste- ren en hun zelfoplossend vermogen proberen te vergroten.

 • Wat vind jij van de Kindertelefoon? Waarom vind je dat?
 • Over welke onderwerpen denk jij dat kinderen zoal bellen naar de Kindertelefoon?
 • Waarom denk je dat de vrijwilligers van de Kindertelefoon graag bij de Kindertelefoon willen werken?
 • Soms bellen kinderen voor de grap naar de Kindertelefoon. Wat vind jij daarvan en waarom vind je dat?
 • Deel jouw antwoorden met een klasgenoot.