VO De kracht van onze verhalen Gouden Weken | Stop Pesten NU

084-8340086

VO De kracht van onze verhalen Gouden Weken

Doel van de activiteit: Het primaire doel is het bevorderen van empathie en verbinding binnen de klas. Door het delen van persoonlijke verhalen kunnen leerlingen elkaar op een dieper niveau leren kennen, wat kan helpen bij het opbouwen van respect en begrip.

Bereidheid tot delen: Niet alle leerlingen zullen zich comfortabel voelen bij het delen van diepgaande persoonlijke verhalen. Het is belangrijk om dit te erkennen en ze niet te dwingen tot het delen van informatie waarbij ze zich oncomfortabel voelen.

Benodigdheden:

 • Notitieboekjes of losse papieren voor elke leerling
 • Pennen
 • Een doos of container
 • Een rustige, comfortabele setting (stoelen in een cirkel of zitzakken, indien beschikbaar)

 

Introductie (15 minuten)

Open de les met een korte discussie over de kracht van verhalen en hoe ze mensen kunnen verbinden. Stappen om het gesprek te starten

Begin met een aandachttrekker: Start met een korte, boeiende verhalende anekdote die de aandacht van de klas trekt. Dit kan een persoonlijk verhaal zijn, of zelfs een bekende fabel of kort verhaal. Voorbeeld: "Laat me jullie een snel verhaal vertellen over een jongen die een ster vond..."

Stel een open vraag: Na het vertellen van de anekdote, vraag je een open vraag om de discussie te starten. Voorbeeld: "Hoe denken jullie dat het verhaal eindigt? Wat kunnen we leren van dit eenvoudige verhaal?"

Overgang naar het thema: Leg de link tussen de anekdote en het belang van verhalen in ons leven. Voorbeeld: "Zoals jullie kunnen zien, hebben zelfs de simpelste verhalen de kracht om ons te raken en ons aan het denken te zetten. Dit brengt ons bij het thema van vandaag: de kracht van verhalen."

Open discussie: Nodig de leerlingen uit om hun gedachten en gevoelens over verhalen te delen. Voorbeeldvragen:

* Heeft een verhaal ooit een grote impact op jullie gehad?
* Wat is je favoriete verhaal en waarom?
* Kun je een moment noemen waarop een verhaal je hielp een ander persoon beter te begrijpen?

Bevestig en verdiep: Luister actief naar de antwoorden van de leerlingen en probeer hun inzichten te verdiepen door follow-upvragen te stellen of de gedachten van verschillende studenten aan elkaar te koppelen. Voorbeeld: "Dat is een interessante gedachte, Lisa. Je favoriete verhaal leert je iets over moed. Heeft iemand anders ook een verhaal dat hen iets geleerd heeft over een bepaalde waarde of emotie?"

Conclusie en overgang: Sluit dit gedeelte van de les af door de belangrijkste punten samen te vatten en de overgang te maken naar de volgende activiteit. Voorbeeld: "Zoals we hebben besproken, hebben verhalen de macht om ons te verbinden, om ons nieuwe perspectieven te bieden, en om ons zelfs te helpen groeien als mensen. Met dat in gedachten, laten we eens kijken hoe we deze kracht van verhalen vandaag in onze eigen klas kunnen toepassen.

 • Vraag een paar leerlingen naar hun favoriete boeken of films en waarom ze die waarderen.
 • Leg uit dat iedereen een uniek verhaal heeft en dat deze verhalen ons kunnen verbinden op diepe en betekenisvolle manieren.

 

Suggesties voor de leerkracht

 • Opwarmoefening: Overweeg een korte opwarmoefening om de sfeer ontspannen en open te maken. Dit kan een snelle ijsbreker zijn zoals "Twee Waarheden en Een Leugen".

  Het spel "Twee Waarheden en Een Leugen" is een populair ijsbreker-spel waarbij elke deelnemer drie uitspraken doet: twee die waar zijn en een die niet waar is. De andere deelnemers moeten dan raden welke uitspraak de leugen is.

  Hier zijn enkele voorbeelden:

  Voorbeeld 1:

  Ik heb ooit geskydived.
  Ik speel piano.
  Ik ben allergisch voor pinda's.

  In dit voorbeeld kan de leugen bijvoorbeeld zijn "Ik heb ooit geskydived."

  Voorbeeld 2:

  Ik spreek drie talen.
  Ik heb een tweelingbroer.
  Ik ben ooit naar Antarctica geweest.

  In dit geval kan de leugen zijn "Ik ben ooit naar Antarctica geweest."

  Voorbeeld 3:

  Mijn favoriete kleur is blauw.
  Ik kan niet zwemmen.
  Ik heb een huisdier genaamd Fluffy.

  Hier zou de leugen kunnen zijn "Ik kan niet zwemmen."

  Het is aan de andere spelers om te raden welke uitspraak niet waar is.

 • Reactietijd: Geef na het voorlezen van elk anoniem verhaal enkele momenten van stilte voordat je verder gaat met het volgende verhaal. Dit geeft leerlingen de tijd om het verhaal te verwerken.

 

Tips voor de leerkracht

 • Creëer een veilige omgeving: Benadruk aan het begin van de les dat de klas een veilige ruimte is. Dit betekent geen oordeel, geen onderbrekingen en vertrouwelijkheid buiten de klas.
 • Wees voorbereid op emotionele reacties: Sommige verhalen kunnen emotioneel geladen zijn. Wees voorbereid om ondersteuning te bieden en geef de leerlingen de ruimte als ze een pauze nodig hebben.
 • Actieve luistervaardigheden: Moedig actief luisteren aan. Dit betekent oogcontact, knikken en niet onderbreken. Geef eventueel een korte uitleg of demonstratie van wat actief luisteren inhoudt aan het begin van de les.
 • Reflectie: Moedig leerlingen aan om na te denken over wat ze hebben gehoord en hoe het hen heeft beïnvloed. Dit kan mondeling in de klas of schriftelijk als een reflecterend essay.
 • Volg op: Overweeg om in de dagen of weken na deze activiteit een kort vervolggesprek te voeren om te zien hoe de leerlingen zich voelen en om verdere reflecties of inzichten die ze sindsdien hebben gehad te bespreken.

 

Activiteit 1 'Drie Momenten' (30 minuten)

 • Vraag de leerlingen om in hun notitieboekje of op een los vel papier drie significante momenten uit hun leven te beschrijven. Dit kunnen momenten van vreugde, verdriet, overwinning, ontdekking, etc. zijn.
 • Deel de leerlingen in kleine groepjes van drie of vier en laat ze hun momenten met elkaar delen. Ze hoeven niet alles te delen als ze dat niet willen, maar moedig ze aan om open te zijn.
 • Na de discussie in de kleine groepjes, vraag een paar vrijwilligers of ze een van hun momenten met de hele klas willen delen.

 

Activiteit 2: 'Anonieme Verhalen' (30 minuten)

 • Geef elke leerling een stuk papier en vraag ze om een korte anekdote of verhaal uit hun leven te schrijven, zonder hun naam erop te zetten.
 • Laat ze hun verhalen vouwen en in de doos of container plaatsen.
 • Schud de doos en laat elke leerling een willekeurig verhaal pakken.
 • Ga in een cirkel zitten en laat de leerlingen om de beurt het gekozen verhaal voorlezen.
 • Nadat alle verhalen zijn gelezen, open je een discussie over de verhalen. Welke verhalen waren verrassend? Welke verhalen waren herkenbaar?

 

Afsluiting (10 minuten)

 • Reflecteer op de activiteiten: hoe voelden ze zich tijdens het delen van hun verhalen? Wat hebben ze geleerd over hun klasgenoten?
 • Bespreek het belang van luisteren en empathie.
 • Sluit de les af door de leerlingen te bedanken voor hun openheid en eerlijkheid.

 

Huiswerk (optioneel)

Vraag de leerlingen om een reflecterend essay te schrijven over de waarde van verhalen in het vormen van relaties en gemeenschappen. Ze kunnen ook nadenken over hoe hun perspectief op een of meer van hun klasgenoten is veranderd na het horen van hun verhalen.

Dit lesplan helpt bij het opbouwen van een dieper begrip tussen leerlingen door het delen van persoonlijke ervaringen en verhalen. Het is effectief voor oudere leerlingen omdat het hen aanmoedigt om op een volwassen en empathische manier te communiceren, wat cruciaal is voor hun persoonlijke en sociale ontwikkeling.