VO en MBO les activiteit Hoe bouw je positieve relaties op? | Stop Pesten NU

084-8340086

VO en MBO les activiteit Hoe bouw je positieve relaties op?

Activiteit: Hoe bouw je positieve relaties op?

Door deze activiteit worden leerlingen gestimuleerd om na te denken over concrete manieren waarop ze positieve relaties kunnen opbouwen. Ze worden aangemoedigd om actief te werken aan respectvolle communicatie en samenwerking, wat bijdraagt aan een positieve en ondersteunende klasgemeenschap.

Toelichting: 
Deze activiteit is gericht op het verkennen van manieren waarop leerlingen positieve relaties kunnen opbouwen met hun klasgenoten. Door in groepjes te werken en klassikaal de antwoorden te bespreken, kunnen leerlingen verschillende ideeën delen en van elkaar leren.

Klassikale introductie: 
Begin de activiteit met een klassikale discussie over het belang van positieve relaties en hoe deze kunnen bijdragen aan een gezonde en respectvolle klasgemeenschap. Bespreek waarom het de moeite waard is om tijd en energie te steken in het opbouwen van positieve relaties.

Verdeling in groepjes: 
Verdeel de klas in kleine groepjes van 3-4 leerlingen. Zorg ervoor dat de groepjes divers zijn, zodat verschillende ideeën en perspectieven worden vertegenwoordigd.

Brainstormen en lijst maken: 
Geef de groepjes enkele minuten de tijd om in hun groepje een lijst te maken van manieren waarop positieve relaties kunnen worden opgebouwd. Moedig hen aan om specifieke acties en gedragingen te benoemen.

Voorbeelden van mogelijke manieren om positieve relaties op te bouwen kunnen zijn:

  • Actief luisteren naar anderen en interesse tonen in hun gedachten en gevoelens.
  • Complimenten geven en waardering tonen voor de kwaliteiten en prestaties van anderen.
  • Samenwerken aan groepsactiviteiten en projecten.
  • Respectvol communiceren en conflicten op een vreedzame manier oplossen.
  • Empathie tonen en anderen ondersteunen in moeilijke tijden.

Klassikale bespreking: 
Vraag elk groepje om een woordvoerder aan te wijzen om de belangrijkste punten van hun lijst te delen met de rest van de klas. Maak een overzicht op het bord of een flip-over van de verschillende ideeën en bespreek deze klassikaal.

Tijdens de klassikale bespreking kunnen de leerlingen aanvullende suggesties geven en kunnen er open discussies plaatsvinden over de verschillende manieren om positieve relaties op te bouwen.

Reflectie en samenvatting

Tijdens deze activiteit hebben we samen nagedacht over hoe we positieve relaties kunnen opbouwen met onze klasgenoten. We hebben besproken waarom dit belangrijk is en hoe dit kan bijdragen aan een gezonde en respectvolle klasgemeenschap. Nu is het tijd om te reflecteren en de belangrijkste inzichten samen te vatten.

Het is duidelijk geworden dat het opbouwen van positieve relaties begint met respectvolle communicatie. We hebben geleerd dat actief luisteren naar anderen en interesse tonen in hun gedachten en gevoelens van groot belang is. Door aandacht te besteden aan wat anderen te zeggen hebben, kunnen we een gevoel van waardering en begrip creëren.

We hebben ook besproken hoe complimenten en waardering tonen voor de kwaliteiten en prestaties van anderen bijdraagt aan het opbouwen van positieve relaties. Het is belangrijk om elkaar te ondersteunen en elkaar aan te moedigen om het beste uit onszelf te halen.

Daarnaast hebben we geleerd dat samenwerking aan groepsactiviteiten en projecten een geweldige manier is om positieve relaties op te bouwen. Door samen te werken, kunnen we elkaars sterke punten benutten en van elkaar leren.

Een ander belangrijk aspect is het respectvol communiceren en het oplossen van conflicten op een vreedzame manier. We hebben ingezien dat het normaal is om meningsverschillen te hebben, maar dat we kunnen leren om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en naar oplossingen te zoeken die voor iedereen acceptabel zijn.

Tot slot hebben we benadrukt dat empathie tonen en anderen ondersteunen in moeilijke tijden een essentieel onderdeel is van het opbouwen van positieve relaties. We hebben geleerd dat kleine gebaren van vriendelijkheid en begrip een groot verschil kunnen maken voor iemand die het moeilijk heeft.

Laten we de inzichten die we vandaag hebben opgedaan meenemen in ons dagelijks leven. Laten we bewust werken aan het opbouwen van positieve relaties met onze klasgenoten, en daarmee bijdragen aan een positieve en ondersteunende klasgemeenschap waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.

Remember: kleine acties kunnen een groot verschil maken!