VO en MBO Case Uitsluiting met vragen en opdrachten | Stop Pesten NU

084-8340086

VO en MBO lesmateriaal pesten Case uitsluiting

 

Context

Jan is nieuw op school. Deze verandering is altijd al een uitdaging, maar Jan wordt geconfronteerd met extra hindernissen. Hij voelt dat hij niet echt geaccepteerd wordt door de andere leerlingen. Tijdens pauzes staan ze niet open voor gesprekken, en wanneer het tijd is voor groepswerk, lijkt het alsof hij lucht is. Het gevoel van isolatie begint aan hem te knagen, en hij vraagt zich af hoe hij zich in deze nieuwe omgeving kan integreren.

 

Vragen en opdrachten 

 

Vraag 1: Waarom denk je dat de leerlingen Jan in het begin niet accepteerden?

Voorbeeldantwoord: Misschien zijn ze gewend aan hun vaste vriendengroepen en staan ze niet open voor nieuwe mensen. Of ze weten misschien niet hoe ze met een nieuwe leerling moeten omgaan.

Toelichting voor de leerkracht: Deze vraag is bedoeld om empathie te stimuleren en studenten te laten nadenken over de dynamiek van groepsvorming.

 

Opdracht bij vraag 1: Stel je voor dat je in Jans schoenen staat. Schrijf een korte brief aan een oude vriend over je ervaringen op de nieuwe school.

Voorbeeldantwoord:
"Hey [Vriend's naam],
Mijn eerste weken hier waren best moeilijk. De leerlingen hier hebben al hun vaste groepen en het is lastig om er tussen te komen. Maar ik doe mijn best en probeer nieuwe vrienden te maken door me bij clubs aan te sluiten. Hoop dat alles goed gaat bij jou!
Liefs,
Jan"

Toelichting voor de leerkracht: Deze oefening helpt studenten zich in te leven in Jans situatie en bevordert empathisch schrijven.

 

Vraag 2: Wat kunnen klasgenoten doen om Jan zich welkom te laten voelen?

Voorbeeldantwoord: Ze kunnen hem uitnodigen voor lunch, samen met hem werken tijdens groepsopdrachten of gewoon een praatje met hem maken.

Toelichting voor de leerkracht: Deze vraag stimuleert studenten om proactief inclusief gedrag te tonen en na te denken over hun rol bij het verwelkomen van nieuwe leerlingen.

 

Opdracht bij vraag 2: Ontwerp een 'Welkom op school'-pakket voor nieuwe studenten zoals Jan. Wat zou je erin opnemen?

Voorbeeldantwoord:

  • Een plattegrond van de school
  • Een lijst van alle clubs en activiteiten
  • Tips voor de omgang met klasgenoten
  • Een welkomstkaart van de klas

Toelichting voor de leerkracht: Deze opdracht stimuleert creatief denken en bevordert het concept van inclusiviteit binnen de schoolgemeenschap.

Door middel van deze vragen en opdrachten kunnen leerkrachten een diepgaande discussie en reflectie over het onderwerp van uitsluiting faciliteren, en hun leerlingen aanmoedigen om empathie en inclusiviteit te beoefenen.

 

Tips en Adviezen voor Jan

Zoeken naar aansluiting
Niet elke leerling in de klas zal even ontvankelijk zijn voor een nieuwe leerling. Jan kan proberen oogcontact te zoeken met klasgenoten die vriendelijk of open lijken. Een eenvoudige glimlach of een kort gesprek na de les kan al een begin zijn van een nieuwe vriendschap.

Openheid over gevoelens
Het is essentieel voor Jan om te praten over zijn gevoelens en ervaringen. Een vertrouwenspersoon, mentor of schoolcounselor kan luisteren, advies geven en zelfs tussenbeide komen als dat nodig is.

Betrokkenheid buiten het klaslokaal
Schoolclubs, teams of activiteiten bieden vaak een minder formele omgeving waar Jan nieuwe mensen kan ontmoeten. Het deelnemen aan dergelijke groepen kan hem helpen gemeenschappelijke interesses te vinden met anderen en nieuwe vriendschappen te sluiten.