Lesplan VO en MBO | Landelijke Dag tegen Pesten | Stop Pesten NU

084-8340086

VO en MBO lesplan in gesprek over pesten

Doelstellingen:

Leerlingen begrijpen wat pesten is en kunnen voorbeelden geven van pestgedrag.
Leerlingen leren hoe ze pesten kunnen voorkomen en wat ze kunnen doen als ze gepest worden.
Leerlingen leren dat ze niet alleen staan als ze gepest worden en dat er hulp beschikbaar is.

Materialen:

Een whiteboard en markers
Post-its
Werkbladen met opdrachten (bijvoorbeeld "Wat is pesten?" en "Wat kan ik doen als ik gepest word?")

Lesverloop:

Introductie (10 minuten)

Vertel de leerlingen dat het vandaag de Landelijke Dag tegen Pesten is.
Vraag aan de leerlingen wat zij denken dat pesten is. Schrijf hun antwoorden op het bord.
Bespreek de antwoorden en geef aan wat pesten precies is. Schrijf een definitie op het bord.
Geef aan dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan pesten en dat jullie daar vandaag mee aan de slag gaan.

Discussie over pesten (20 minuten)

Verdeel de leerlingen in kleine groepjes en geef iedere groep post-its en een marker.
Vraag de leerlingen om voorbeelden van pestgedrag op te schrijven op de post-its en deze op het bord te plakken.
Bespreek de voorbeelden en geef aan waarom dit pestgedrag is.
Bespreek met de leerlingen wat de gevolgen van pesten kunnen zijn, zoals verminderd zelfvertrouwen, depressie en angst.

Preventie van pesten (20 minuten)

Bespreek met de leerlingen wat zij kunnen doen om pesten te voorkomen.
Laat de leerlingen in tweetallen of groepjes van drie bedenken wat zij kunnen doen om pesten te voorkomen en deze opschrijven op werkbladen.
Bespreek de ideeën van de groepjes en geef aan waarom deze ideeën kunnen helpen.

Wat te doen als je gepest wordt (20 minuten)

Bespreek met de leerlingen wat zij kunnen doen als ze gepest worden.
Laat de leerlingen in tweetallen of groepjes van drie bedenken wat zij kunnen doen als ze gepest worden en deze opschrijven op werkbladen.
Bespreek de ideeën van de groepjes en geef aan waarom deze ideeën kunnen helpen.

Afsluiting (10 minuten)

Bespreek kort wat er is geleerd tijdens de les.
Vraag aan de leerlingen wat zij hebben geleerd over pesten.
Sluit af door te benadrukken dat pesten nooit okay is en dat iedereen verantwoordelijkheid draagt om pesten te voorkomen en tegen te gaan. Herinner de leerlingen eraan dat er altijd hulp beschikbaar is en dat ze terecht kunnen bij een volwassene als ze gepest worden.

Evaluatie:

Bekijk de werkbladen en beoordeel of de leerlingen begrijpen wat pesten is en wat ze kunnen doen om het te voorkomen en tegen te gaan.
Bespreek de antwoorden en ide