VO Klassengesprek Respect voor elkaar Week tegen Pesten 2023

084-8340086

VO Klassengesprek Respect voor elkaar Week tegen Pesten 2023

Het doel van deze les is om te begrijpen hoe het bevorderen van verbinding met je klasgenoten en goed voor elkaar zijn, kan helpen om pesten te voorkomen en hoe we kunnen bijdragen aan een positieve en veilige schoolomgeving.

Stap 1: Inleiding (10 minuten)

Voor de leraar:

 • Begin met het introduceren van het thema van de les - 'Goed voor elkaar & verbinden
  Stap de klas binnen met een sterke en krachtige uitstraling. Begin de les met het introduceren van het belangrijke thema van de dag: 'Goed voor elkaar & verbinden'. Maak duidelijk dat we hier gaan praten over een serieus onderwerp dat onze aandacht verdient: pesten.

 • Beste leerlingen,
  We gaan vandaag over iets heel belangrijks praten: het creëren van een positieve en veilige schoolomgeving waarin iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt en waar geen plaats is voor pesten. Dit is een plek waar we samen kunnen leren, groeien en bloeien.

  In een veilige omgeving kunnen we ons concentreren op onze studie, onze interesses volgen en onszelf ontwikkelen. Het is een plek waar we ons gesteund voelen door onze medeleerlingen en docenten. Helaas is pesten een probleem dat soms de kop opsteekt. Pesten kan diepe emotionele pijn veroorzaken en ons zelfvertrouwen ondermijnen. We moeten dit gedrag niet tolereren en het samen aanpakken.

  Als we als gemeenschap verenigd zijn, kunnen we pesten stoppen. Laten we een cultuur van respect, medeleven en acceptatie creëren. Iedereen verdient het om met waardigheid behandeld te worden. Samen zijn we verantwoordelijk om pesten te voorkomen en aan te pakken. Dit betekent opstaan voor elkaar, anderen steunen en niet zwijgen wanneer we onrecht zien. Elke stem telt en samen kunnen we het verschil maken.

  Onze school kan een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt en de kans krijgt om zijn of haar potentieel te bereiken. Laten we een gemeenschap van positiviteit en solidariteit zijn, waarin niemand zich buitengesloten voelt. Laten we samen sterk staan tegen pesten. Laten we elkaar ondersteunen en respecteren. Laten we de kracht van vriendschap en verbinding omarmen.

  Samen kunnen we een positieve verandering teweegbrengen en een veilige schoolomgeving creëren voor onszelf en voor anderen.

 

Speel deze video af op het digibord

Leg kort uit wat pesten is en waarom het belangrijk is om pesten te voorkomen

Pesten is wanneer iemand herhaaldelijk en opzettelijk anderen kwetst, vernedert of buitensluit. Het kan gebeuren op verschillende manieren, zoals gemene opmerkingen maken, fysiek geweld gebruiken of online kwetsende berichten sturen.

Ik wil graag van jullie horen wat pesten volgens jullie inhoudt.

 • Hebben jullie voorbeelden van situaties waarin pesten heeft plaatsgevonden?
 • Hoe denken jullie dat pesten de slachtoffers beïnvloedt?
 • En waarom denken jullie dat het belangrijk is om pesten te voorkomen?

Jullie mening is van groot belang, want samen kunnen we een verschil maken. Laten we openhartig praten en elkaar respecteren tijdens de discussie. Het doel is om samen te begrijpen hoe we een positieve en veilige schoolomgeving kunnen bevorderen, waarin iedereen zich gewaardeerd voelt.

**) Ik zal ook enkele voorbeelden geven om het gesprek te starten, maar ik kijk er vooral naar uit om jullie eigen inzichten te horen. Al deze vertrouwelijke informatie blijven binnen deze ruimte! Laten we samenwerken om een inclusieve en ondersteunende gemeenschap te creëren, waarin we samen kunnen leren en groeien.

Laten we nu beginnen met onze discussie.

 • Wie wil als eerste zijn of haar gedachten delen over pesten en waarom het belangrijk is om dit aan te pakken?

* Mogelijke voorbeelden voor 'Ik zal ook enkele voorbeelden geven om het gesprek te starten' 

 • Voorbeeldsituatie over pesten:
  Stel je voor dat je een groep leerlingen in de pauze ziet staan. Een van de leerlingen, Tim, wordt voortdurend uitgelachen en buitengesloten door de anderen. Ze maken gemene opmerkingen over zijn uiterlijk en zijn interesses. Tim lijkt erg verdrietig en ongemakkelijk. Wat zou jij doen als je getuige bent van dit pestgedrag? Hoe zou je Tim kunnen helpen en ervoor zorgen dat hij zich gesteund voelt?
 • Voorbeeldsituatie over online pesten (cyberpesten):
  Stel je voor dat je een klasgenoot, Lisa, online kwetsende berichten ziet ontvangen op social media. Mensen plaatsen gemene opmerkingen over haar uiterlijk en verspreiden leugens over haar. Lisa is erg van streek en voelt zich machteloos omdat het pesten zich online afspeelt. Wat kunnen we als klas doen om Lisa te steunen en het cyberpesten te stoppen? Welke maatregelen kunnen we nemen om een positieve online omgeving te bevorderen?
 • Voorbeeldsituatie over omstander bij pesten:
  Stel je voor dat je een andere klasgenoot, Emma, ziet die het doelwit is van pestgedrag door een groep leerlingen. Ze worden regelmatig vernederd en uitgelachen, maar je merkt dat veel anderen in de klas niet ingrijpen of reageren. Wat kan het effect zijn van zwijgen of niet ingrijpen bij pesten? Hoe kunnen we allemaal samenwerken om op te staan tegen pestgedrag en een ondersteunende omgeving te creëren waarin niemand wordt buitengesloten?
 • Voorbeeldsituatie over bewustwording van online pesten:
  Stel je voor dat je een poster ziet in de schoolgangen met een negatieve en kwetsende boodschap gericht aan een medeleerling, Daniel. Het bericht is anoniem en bedoeld om Daniel pijn te doen. Hoe kunnen we als schoolgemeenschap bewustwording creëren over de impact van online pesten? Welke stappen kunnen we nemen om online pesten te voorkomen en een respectvolle digitale omgeving te bevorderen?

 

 

Stap 2: Groepsactiviteit (20 minuten)

 • Verdeel de klas in kleine groepjes van 3-4 leerlingen.
 • Vraag de leerlingen om met elkaar te bespreken hoe ze een positieve en veilige schoolomgeving kunnen bevorderen.
 • Moedig hen aan om ideeën te delen over hoe ze anderen kunnen helpen en ondersteunen, en hoe ze de sfeer op school positief kunnen houden.
 • Geef de groepen de tijd om hun ideeën te bespreken en noteer hun suggesties op een groot vel papier.

 

Stap 3: Klasdiscussie (20 minuten)

 • Vraag de groepen om hun ideeën te presenteren en bespreek deze als een klas.
 • Bespreek hoe de ideeën van de groepen kunnen helpen om pesten te voorkomen en een positieve en veilige schoolomgeving te bevorderen.
 • Moedig de leerlingen aan om aan te geven hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een positieve en veilige schoolomgeving.

 

Stap 4: Reflectie (10 minuten)

 • Sluit de les af door de leerlingen te vragen om kort te reflecteren op wat ze hebben geleerd en hoe ze het kunnen toepassen in hun eigen leven.
 • Bespreek als een klas wat iedereen heeft geleerd en wat de volgende stappen kunnen zijn om een ​​positieve en veilige schoolomgeving te bevorderen.

 

Evaluatie:

 • Evalueer de leerlingen op hun deelname aan de groepsactiviteit en klasdiscussie.
 • Beoordeel hun begrip van het belang van verbinding en hoe dit kan helpen om pesten te voorkomen.

Opmerking:

Het is belangrijk om te onthouden dat deze les slechts een begin is. Het bevorderen van een positieve en veilige schoolomgeving is een doorlopend proces en vereist betrokkenheid en toewijding van alle betrokkenen. Moedig de leerlingen aan om de ideeën die ze tijdens deze les hebben besproken, in praktijk te brengen en om bij te dragen aan een positieve en veilige schoolomgeving.