Les materiaal 12-14 jaar Gratis groepsspel: GELUK(T) van Kies Kleur tegen Pesten

084-8340086

VO onderbouw Een sterkere groep worden

Zin in een tof spel dat jullie 12-14-jarigen uitdaagt om een sterkere groep te worden?

Speluitleg voor de groep

1. Het verhaal: wat is er aan de hand met de groep?

Klaar voor een fantastische dag bij de jeugdbeweging? Niet echt ... Het geluksniveau binnen jullie groep ligt bedroevend laag. Vorige week was er een flinke ruzie tussen de Pronkende Pauw en de Lei- dende Leeuw. Dit zorgt ervoor dat iedereen met flinke tegenzin aan de activiteiten begint. Daarnaast is er op school, waar de helft van de leden naartoe gaat, ook vanalles gebeurd. Lollige Lama heeft Aardige Alpaca bedrogen met Kritische Kat. En er zijn plots ook nog eens drie nieuwe leden die aan- sluiten. Die hebben ook een leuk moment uitgekozen om te starten.

Kortom, het is slecht gesteld met het geluksniveau in de groep. Jullie willen er allemaal wel een goed jaar van maken. Want het draait voor iedereen uiteindelijk toch om vriendschap en je goed amuseren. Maar hoe moet het nu verder? Hoe krijgen we het geluksniveau van de groep terug de lucht in?

Zoals jullie zien, staat de geluksmeter van de groep op nul. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Het zou hier een plaats vol plezier en geluk moeten zijn. Dat groepsgeluk moet echt terug omhoog!

2. Hoe kunnen jullie dat doen?

Jullie starten jammer genoeg helemaal in het onderste vakje van de geluksmeter. Door tijdens op- drachten (groepsdoeners) goed samen te werken en door samen na te denken over moeilijke situaties (groepsdenkers), kunnen jullie als groep omhoog klimmen. Je kan dit aanduiden door de vakken in te kleuren of door met een pion omhoog te klimmen.

In elk vak moet de groep een opdracht vervullen. Die trekken de spelers om de beurt uit het stapel- tje groepsdoeners. Slagen jullie in de opdracht? Dan mogen jullie een trapje hoger op de geluksmeter. Mislukt een opdracht? Probeer nog eens of trek een nieuwe groepsdoener. Maar let op: tijdens groeps- doeners speel je niet als jezelf. Want voordat je aan een opdracht begint, trekt elke speler steeds een nieuw personagekaartje. Het is de bedoeling dat alle spelers zich tijdens de opdracht gedragen als dat personage.

“Zeg euhm ... Maar er zijn maar 8 verschillende personages?” Wanneer je met meer dan 8 spelers bent, zijn er meerdere spelers met hetzelfde personage. We hebben in totaal 24 kaartjes voorzien.

Komen jullie in een vakje terecht waar er een groepsdenker op de grond ligt? Dan kunnen jullie niet meteen aan de opdracht beginnen. Want er is iets te bespreken. Trek een kaart uit het stapeltje groepsdenkers. De situatie wordt door de groep besproken, de begeleider faciliteert het gesprek. Reken max. 5 min. voor zo’n gesprek. Als de begeleiding vindt dat de bespreking goed verliep, kan er opnieuw een groepsdoener (en personages) getrokken worden, om daarna naar het volgende vak te mogen.

Zo klimmen jullie als groep stap voor stap omhoog op de geluksmeter. Misschien bereiken jullie zelfs het feestje?

3. Afspraken maken

Nu alle spelers het spel min of meer begrepen hebben (en anders wordt het wel duidelijk tijdens het spel), moeten we als groep eerst nog wat afspraken maken. Want het spel draait om samenwerken en luisteren naar elkaar, ook als het over moeilijkere situaties gaat.

Maak nu eerst de nodige afspraken, voordat je aan het spel en de eerste opdracht begint. Bereid dit voor met de bijlage ‘Afspraken en veilige omgeving’, helemaal achteraan in deze handleiding. Maak gebruik van de tips voor begeleiders.

4. Speel het spel

Nu er afspraken gemaakt zijn en iedereen het spel min of meer snapt, kunnen jullie beginnen spelen. Het spel is een opeenvolging van leuke, actieve opdrachten en denkmomentjes.

Het spel is afgelopen wanneer de tijd (2 à 3u, afhankelijk van basis- of uitgebreide versie) om is. Zijn jullie op dat moment al goed gestegen? Top gedaan! Nog niet zo heel hoog geraakt? Dan is er misschien nog wat werk aan de winkel, op vlak van geluk in de groep. Maar vergeet niet dat jullie sowieso goed bezig zijn!

De geluksmeter van de groep kan net als je eigen persoonlijke geluk niet altijd op een hoog niveau zitten. Geluk is iets dat van tijd tot tijd verandert. Soms niet zo gelukkig zijn, is ook helemaal oké! Geluk is geen absoluut doel. Het is ook belangrijk om die boodschap aan je leden mee te geven

 

Hoi spelbegeleiders!!

Het spel dat je in je handen houdt, werd ontwikkeld door het Jeugdnetwerk tegen Pesten. Dat is een groep van jeugdwerkorganisaties die zich wil inzetten om pesten bij kinderen en jongeren terug te dringen. Je vindt hun logo’s op de achterkant van deze handleiding.

Waarom gaan wij de strijd aan tegen pesten? Omdat pesten ervoor zorgt dat heel wat kinderen en jongeren zich niet goed in hun vel voelen. Omdat pesten een negatieve invloed heeft op hoe kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen. Dat geldt voor alle betrokkenen: slachtoffer, dader en omstaanders. En omdat slachtoffers vaak, zelfs vele jaren na de pesterijen, zelfs in het volwassen leven, nog steeds kwalijke gevolgen van de pesterijen ondervinden.

Download de handleiding en het materiaal.

Toch moet je niet aan je deelnemers vertellen dat ze een spel over pesten zullen spelen. Want dit spel gaat over véél meer dan pesten. Het gaat over wie jullie willen zijn als groep.

Pesten is niet het verhaal van een slachtoffer en één of meerdere pesters, het is ingewikkelder dan dat. Als je pesten wil voorkomen en aanpakken, merk je snel dat pesten gaat over groepen. Meer bepaald gaat het over groepen waarin pesten een winnende strategie is. Pesten levert in zo’n groepen een sterk(er)e positie op. Maar ten koste van wat? De negatieve gevolgen van pestgedrag zijn groot.

Niet in alle groepen loont het om te pesten. Er bestaan groepen waarin niemand de verleiding voelt om te pesten, groepen die snel reageren bij negatief gedrag. Misschien herken je je groep daarin? Misschien helemaal niet? Wellicht zitten veel groepen ergens tussenin.

Het goede nieuws is dat je aan zo’n positieve groep kan bouwen. Daar wil dit spel bij helpen. Gewoon door het spel te spelen, maar ook door jullie als begeleiding aan het denken te zetten.

GELUK:):T draait rond groepsgeluk

Niet rond het geluk van elk groepslid apart. Groepsgeluk is de optelsom van alle gelukkige en ongelukkige gevoelens binnen de groep. Een gepeste, een pester die zich onzeker voelt, iemand die thuis gewoon een moeilijke week had, ... Iedereen die zich niet goed voelt in de groep, heeft een bepaalde impact op het geluk van de groep. Logisch. Maar hoe sterk het groepsgeluk daaronder lijdt, hangt af van de reacties van iedereen.

Elke dag met de hele groep perfect gelukkig zijn, is niet haalbaar. Dat mag je tijdens en na het spel zeker ook aan je groep meegeven. Maar een groep kan wel meestal op een hoog geluksniveau zitten.

In dit spel werk je met de belangrijkste ingrediënten die het groepsgeluk van jullie groep kunnen bevorderen.

Veel succes. En vooral: bedankt voor jullie engagement.

Het Jeugdnetwerk tegen Pesten en het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten 

Kies Kleur tegen Pesten