VO scholen - Reflectieopdracht: Het effect van mijn gedrag op anderen | Stop Pesten NU

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

VO Reflectieopdracht - Het effect van mijn gedrag op anderen

 1. Denk terug aan een moment waarop je iemand anders hebt gepest of slecht behandeld. Beschrijf wat er is gebeurd en hoe je je toen voelde.
   
 2. Probeer je nu in te leven in de persoon die je hebt gepest. Hoe zou die persoon zich hebben gevoeld op dat moment? Wat voor effect had jouw gedrag op die persoon?
   
 3. Bedenk hoe je je zou voelen als iemand anders jou zo zou behandelen. Zou je het fijn vinden? Waarom wel of niet?
   
 4. Bedenk minstens drie dingen die je zou kunnen doen om het goed te maken met de persoon die je hebt gepest. Dit kunnen concrete acties zijn, zoals je excuses aanbieden of iets leuks voor die persoon doen.
   
 5. Schrijf op hoe je in de toekomst anders zou kunnen reageren in situaties waarin je geneigd bent om iemand te pesten of slecht te behandelen. Wat kun je doen om anderen niet meer te kwetsen of te pesten?
   
 6. Wat heb je geleerd van deze reflectieopdracht? Zijn er dingen die je anders gaat doen in de toekomst? Zo ja, wat dan?

Belangrijk: Deze reflectieopdracht is bedoeld om pesters bewust te maken van het effect van hun gedrag op anderen. Het is belangrijk dat leerlingen een veilige en ondersteunende omgeving hebben om deze opdracht uit te voeren. Het kan ook nuttig zijn om de uitkomsten van deze opdracht te bespreken met een vertrouwenspersoon, een mentor of een docent.