Skit voor VO-scholen met quiz | Stop Pesten NU

084-8340086

VO Skit en quiz over pesten Hoe kan je voor elkaar opkomen

Hieronder vind je een skit over pesten en hoe je voor elkaar kunt opkomen, geschikt voor leerlingen tussen de 12 en 16 jaar:

Titel: "De pester en het slachtoffer"

Personages:

 • Tim: een populaire leerling die andere leerlingen pest.
 • Lisa: een nieuweling op school die door Tim wordt gepest.
 • Emma: een vriendin van Lisa.

Situatie: Tim zit in de kantine en ziet Lisa alleen aan een tafeltje zitten. Hij loopt op haar af en begint haar te pesten.

Scène 1: (Tim komt aanlopen en gaat tegenover Lisa zitten)

Tim: "Hé, kijk eens wie we hier hebben. Het nieuwe meisje. Wat doe je hier helemaal alleen?"

Lisa: (kijkt weg en zwijgt)

Tim: "Kun je niet praten? Of ben je gewoon te stom om te reageren?"

Lisa: (zucht diep en kijkt Tim aan) "Waarom doe je dit? Wat heb ik jou ooit aangedaan?"

Tim: "Jij hebt mij niets aangedaan. Maar je ziet er wel heel anders uit dan de rest hier op school. En dat maakt je een makkelijk doelwit."

Lisa: (staat op) "Ik hoef dit niet te pikken. Ik ga weg."

Tim: "Oh, kijk eens aan. Het kleine meisje gaat huilen. Lukt het niet om voor jezelf op te komen?"

(Lisa loopt weg)

 

Scène 2: (Lisa loopt Emma tegen het lijf in de gang)

Emma: "Hoi Lisa, gaat het wel goed met je?"

Lisa: (snikt) "Nee, het gaat helemaal niet goed. Tim heeft me weer gepest in de kantine. Ik voel me zo alleen en machteloos."

Emma: "Dat is niet oké. We moeten iets doen om je te helpen."

Lisa: "Maar wat dan? Tim is zo populair en niemand durft tegen hem in te gaan."

Emma: "Misschien moeten we Tim eens laten zien hoe het voelt om gepest te worden. Ik heb een idee."

 

Scène 3: (Emma en Lisa gaan naar Tim toe en beginnen hem te pesten)

Emma: "Hé Tim, hoe voelt het om gepest te worden?"

Tim: "Wat is dit? Waarom doen jullie dit?"

Lisa: "Nu voel je eens hoe het is om uitgesloten te worden en hoe pijnlijk het kan zijn."

Emma: "Maar we willen je niet zomaar pesten. We willen je laten zien dat pesten niet oké is."

Tim: "Ik snap het. Het spijt me echt dat ik jullie heb gepest."

Lisa: "Dat is fijn om te horen, Tim. Maar we willen dat het pesten stopt. Voor iedereen op school."

 

Scène 4: (Tim biedt zijn excuses aan en Lisa en Emma accepteren dit)

Tim: "Ik beloof dat ik niet meer zal pesten. Het spijt me echt van wat ik heb gedaan."

Lisa: "Dat is goed om te horen. We moeten allemaal samenwerken om ervoor te zorgen dat pesten niet meer voorkomt op school."

Emma: "Precies. We moeten voor elkaar opkomen en laten zien dat we het niet tolereren."

Einde

Inzicht-, reflectie- en quiz vragen na skit antwoorden zie onderaan

Inzichtsvragen

 • Waarom pest Tim Lisa? 
 • Waarom komt Emma op voor Lisa?

Reflectievragen

 • Wat denk je dat Tim heeft geleerd van deze ervaring? 
 • Wat zou jij doen als je ziet dat iemand gepest wordt? 
 • Wat zijn enkele manieren waarop we voor elkaar kunnen opkomen tegen pesten? 

Quiz vragen

Totaalscore: 0-40 punten: Je hebt nog veel te leren over pesten en hoe je het kan voorkomen. 60-80 punten: Je hebt een goed begrip van pesten en weet hoe je het kan voorkomen. 100 punten: Je bent een expert in pesten en weet precies hoe je het kan voorkomen en stoppen.

 

1. Wat is de definitie van pesten? 

a. Een keer een opmerking maken tegen iemand die niet leuk is. 

b. Iemand herhaaldelijk en opzettelijk kwetsen of vernederen. Antwoord b, 20 punten Toelichting: Pesten is herhaaldelijk en opzettelijk kwetsen of vernederen van iemand. Eenmalige opmerkingen vallen niet onder pesten.

c. Iemand uitlachen omdat hij of zij een fout maakt. 

 

2. Wat is de rol van de 'bystander' in de skit? 

a. Iemand die niet betrokken is bij het pesten en niets doet. Antwoord: a. 20 punten Toelichting: Een bystander is iemand die niet betrokken is bij het pesten, maar ook niet ingrijpt om het te stoppen.

b. Iemand die meedoet met het pesten van Tim. 

c. Iemand die voor Lisa opkomt. 

 

3. Welke emotie wordt door de gepeste persoon vaak ervaren? 

a. Blijdschap 

b. Angst Antwoord: b. 20 punten Toelichting: Gepeste personen ervaren vaak angst, onzekerheid en andere negatieve emoties.

c. Verveling 

 

4. Wat zijn de gevolgen van pesten op lange termijn? 

a. Verminderde schoolprestaties en sociaal isolement. Antwoord: a. 20 punten Toelichting: Pesten kan leiden tot verminderde schoolprestaties, sociaal isolement en zelfs psychologische problemen op lange termijn.

b. Verhoogde zelfverzekerdheid en grotere vriendenkring. 

c. Geen gevolgen op lange termijn. 

 

5. Welke strategie wordt gebruikt om pesten te voorkomen? 

a. Zero-tolerance beleid. Antwoord: a. 20 punten Toelichting: Een zero-tolerance beleid, waarbij pesten niet getolereerd wordt en direct aangepakt wordt, is een effectieve manier om pesten te voorkomen.

b. Pesten negeren. 

c. Pesten goedpraten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzicht- en reflectievragen met antwoorden

Inzichtsvragen

 • Waarom pest Tim Lisa? Antwoord: Tim pest Lisa omdat ze er anders uitziet dan de rest van de leerlingen op school en daardoor een makkelijk doelwit is.
 • Waarom komt Emma op voor Lisa? Antwoord: Emma komt op voor Lisa omdat ze ziet dat Lisa gepest wordt en zich alleen voelt. Ze wil Lisa helpen en Tim laten zien hoe het voelt om gepest te worden.

Reflectievragen:

 • Wat denk je dat Tim heeft geleerd van deze ervaring? Antwoord: Tim heeft geleerd dat pesten niet oké is en dat het pijnlijk kan zijn om buitengesloten te worden. Hij heeft zijn excuses aangeboden en beloofd om niet meer te pesten.
 • Wat zou jij doen als je ziet dat iemand gepest wordt? Antwoord: Als ik zou zien dat iemand gepest wordt, zou ik opkomen voor die persoon en hem/haar steunen. Ik zou met de gepeste persoon praten en samen kijken wat we kunnen doen om het pesten te stoppen. Ik zou ook eventueel een volwassene of leerkracht inlichten om hulp te vragen.
 • Wat zijn enkele manieren waarop we voor elkaar kunnen opkomen tegen pesten? Antwoord: Enkele manieren om voor elkaar op te komen tegen pesten zijn: praten met de gepeste persoon, steun bieden, het pesten stoppen door in te grijpen of hulp in te schakelen, en pestgedrag bespreekbaar maken en duidelijk maken dat het niet getolereerd wordt op school.

 

Quiz vragen met antwoorden

Totaalscore: 0-40 punten: Je hebt nog veel te leren over pesten en hoe je het kan voorkomen. 60-80 punten: Je hebt een goed begrip van pesten en weet hoe je het kan voorkomen. 100 punten: Je bent een expert in pesten en weet precies hoe je het kan voorkomen en stoppen.

 

Wat is de definitie van pesten?

a. Een keer een opmerking maken tegen iemand die niet leuk is.

b. Iemand herhaaldelijk en opzettelijk kwetsen of vernederen. Antwoord b, 20 punten Toelichting: Pesten is herhaaldelijk en opzettelijk kwetsen of vernederen van iemand. Eenmalige opmerkingen vallen niet onder pesten.

c. Iemand uitlachen omdat hij of zij een fout maakt.

 

Wat is de rol van de 'bystander' in de skit?

a. Iemand die niet betrokken is bij het pesten en niets doet. Antwoord: a. 20 punten Toelichting: Een bystander is iemand die niet betrokken is bij het pesten, maar ook niet ingrijpt om het te stoppen.

b. Iemand die meedoet met het pesten van Tim.

c. Iemand die voor Lisa opkomt. 

 

Welke emotie wordt door de gepeste persoon vaak ervaren?

a. Blijdschap

b. Angst Antwoord: b. 20 punten Toelichting: Gepeste personen ervaren vaak angst, onzekerheid en andere negatieve emoties.

c. Verveling

 

Wat zijn de gevolgen van pesten op lange termijn?

a. Verminderde schoolprestaties en sociaal isolement. Antwoord: a. 20 punten Toelichting: Pesten kan leiden tot verminderde schoolprestaties, sociaal isolement en zelfs psychologische problemen op lange termijn.

b. Verhoogde zelfverzekerdheid en grotere vriendenkring.

c. Geen gevolgen op lange termijn. 

 

Welke strategie wordt gebruikt om pesten te voorkomen?

a. Zero-tolerance beleid. Antwoord: a. 20 punten Toelichting: Een zero-tolerance beleid, waarbij pesten niet getolereerd wordt en direct aangepakt wordt, is een effectieve manier om pesten te voorkomen.

b. Pesten negeren.

c. Pesten goedpraten.