VO Lesplan Goed voor elkaar & Verbindend gedrag

084-8340086

VO werkvorm in gesprek over belang van respect

Leerlingen begrijpen het belang van respect, begrip en ondersteuning in een klasgemeenschap en zijn in staat om verbindend gedrag te herkennen en te tonen.

Benodigdheden:

 • Digibord met interactieve pen of aanraakfunctionaliteit
 • Voorbereide slides met kernpunten, afbeeldingen en eventuele video's
  • Slide 1: Introductie

  • Achtergrond: Rustige, lichte kleur.
  • Tekst: "Wat betekent 'Goed voor elkaar' voor jullie?"
  • Afbeelding: Silhouetten van diverse leerlingen in een groep, misschien een paar die elkaar helpen (bijv. een leerling die een boek geeft aan een andere).
  • Slide 2: Definitie van 'Verbindend gedrag'

  • Titel: Verbindend Gedrag: Wat betekent dat?

   Achtergrond: Een afbeelding van diverse handen die samen een cirkel vormen, symboliserend eenheid en verbinding.

   Kernpunten:

   Definitie: Verbindend gedrag gaat over het creëren van positieve, ondersteunende verbindingen tussen mensen.

   Belang: Het versterkt de groepsdynamiek, bevordert samenwerking en zorgt voor een veilige leeromgeving.

   Voorbeelden: Luisteren naar anderen, open communicatie, respect voor diversiteit, samenwerken in teams, en elkaar steunen in goede én moeilijke tijden.

   Afbeelding: Illustraties van diverse scenario's waarin leerlingen verbindend gedrag tonen, zoals:

   - Twee leerlingen die samen een boek delen.
   - Een groep leerlingen die samenwerken aan een project.
   - Een leerling die een andere troost bij verdriet.
   - Diverse handen die puzzelstukjes in elkaar leggen, symboliserend hoe iedereen bijdraagt aan het geheel.

   Video (optioneel): Een korte clip waarin leerlingen verbindende activiteiten uitvoeren in verschillende scenario's, zoals samenwerken in een groepsproject, elkaar helpen met studeren, of gewoon gezellig samen zijn in de pauze.

   Afsluitende Quote: "Alleen kunnen we weinig, samen kunnen we zoveel." - Helen Keller.

  • Slide 3: Belang van Verbindend Gedrag

  • Achtergrond: Vrolijke, positieve kleur.
  • Tekst: "Waarom is 'Goed voor elkaar & Verbindend gedrag' belangrijk voor onze klas
  •  
  • Samenvattend, 'Goed voor elkaar & Verbindend gedrag' is niet alleen gunstig voor de individuele welzijn van leerlingen, maar het bevordert ook een meer productieve en harmonieuze klasomgeving waarin iedereen kan groeien en bloeien.

  • Misschien vraag je je af waarom we het steeds hebben over 'Goed voor elkaar & Verbindend gedrag'. Nou, hier zijn een paar redenen waarom dit echt belangrijk is voor ons allemaal:

   • We voelen ons allemaal veiliger: Als we aardig en begripvol zijn tegen elkaar, voelen we ons allemaal meer op ons gemak in de klas. Dat betekent dat je jezelf kunt zijn zonder je zorgen te maken over wat anderen van je denken.

   • Samenwerken gaat beter: Als we goed met elkaar kunnen opschieten, kunnen we ook beter samenwerken. Dit maakt groepsprojecten en teamwerk veel leuker en effectiever!

   • We krijgen meer zelfvertrouwen: Wanneer je merkt dat je vrienden en klasgenoten je steunen, voel je je sterker en moediger. Je durft misschien dingen te proberen die je eerder niet durfde.

   • Minder ruzie: Als we allemaal ons best doen om 'Goed voor elkaar & Verbindend gedrag' te tonen, zullen we minder snel ruzie hebben. En als we een meningsverschil hebben, lossen we dat op een coole en rustige manier op.

   • We leren om echt om elkaar te geven: Door aardig en begripvol te zijn, leren we om beter te begrijpen hoe anderen zich voelen. Zo bouwen we betere vriendschappen op en worden we nog betere vrienden voor elkaar.

   • Beter leren: In een klas waar we allemaal goed met elkaar overweg kunnen, kunnen we ons beter concentreren op leren. Minder afleiding betekent dat we allemaal betere cijfers kunnen halen.

    Dus, 'Goed voor elkaar & Verbindend gedrag' helpt ons niet alleen om betere vrienden te zijn, maar het maakt de klas ook een leukere en betere plek voor iedereen. Laten we ons best doen om elkaar te steunen en het beste uit onszelf te halen!

  • Afbeelding: Een collage van gelukkige leerlingen, gezellige klaslokalen, en groepen vrienden.
  • Slide 4: Klassikale Brainstorm

  • Achtergrond: Twee kleuren, verdeeld in het midden. De ene kant een positieve kleur en de andere een meer neutrale.
  • Tekst: Aan de positieve kant: "Goed voor elkaar" en aan de neutrale kant: "Niet goed voor elkaar".
  • Afbeeldingen: Laat ruimte voor het toevoegen van tekst tijdens de brainstorm, maar je kunt pictogrammen van duimen omhoog en omlaag gebruiken om de positieve en negatieve kanten te benadrukken.
  • Slide 5: Afsluiting

  • Achtergrond: Zachte, kalmerende kleur.
  • Tekst: Kernpunten van de discussie, met een sterke nadruk op het belang van 'Goed voor elkaar & Verbindend gedrag'.
  • Afbeelding: Een grote groep diverse leerlingen die hand in hand staan, symboliserend dat ze verenigd en ondersteunend zijn.
 •  

Instructies

Introductie

 • Start met een slide met de vraag: "Wat betekent 'Goed voor elkaar' voor jullie?"
 • Laat enkele leerlingen hun gedachten delen en noteer deze interactief op het Digibord.

Definitie

Toon een slide die het concept 'Verbindend gedrag' introduceert.
Leg uit dat dit betrekking heeft op het tonen van respect, begrip en ondersteuning naar elkaar toe.
Vraag de leerlingen of ze voorbeelden kunnen geven van situaties waarin ze dit soort gedrag hebben waargenomen of zelf hebben vertoond. Voeg deze voorbeelden toe aan de slide.

Belang van Verbindend Gedrag

Toon een nieuwe slide waarop de vraag staat waarom 'Goed voor elkaar & Verbindend gedrag' belangrijk is voor de sfeer in de klas.
Laat leerlingen hun ideeën delen en voeg deze toe aan de slide.

Klassikale Brainstorm

Schakel over naar een slide die verdeeld is in twee delen: 'Goed voor elkaar' en 'Niet goed voor elkaar'.
Vraag de leerlingen om voorbeelden van gedrag te geven voor beide categorieën en voeg deze toe aan de betreffende delen van de slide.

Enkele voorbeelduitkomsten of kernpunten die uit een dergelijke discussie kunnen voortkomen. Kernpunten van de Discussie over 'Goed voor elkaar & Verbindend gedrag'

 1. Wederzijds respect: Een van de voornaamste uitkomsten van de discussie zou de nadruk op het belang van wederzijds respect kunnen zijn. Leerlingen kunnen het erover eens zijn dat iedereen in de klas respect verdient, ongeacht hun achtergrond, overtuigingen of persoonlijke eigenschappen.

 2. Open communicatie: Verbindend gedrag betekent openstaan voor communicatie. De leerlingen kunnen het belang onderstrepen van het eerlijk uiten van gevoelens en gedachten, en tegelijkertijd luisteren naar wat anderen te zeggen hebben.

 3. Samenwerking en teamwerk: 'Goed voor elkaar' zijn betekent ook samenwerken. Leerlingen kunnen benadrukken hoe de sfeer in de klas verbetert wanneer iedereen bijdraagt en deelneemt aan groepsactiviteiten.

 4. Het vieren van verschillen: Verbindend gedrag houdt in dat verschillen niet alleen worden getolereerd, maar ook worden gevierd. De leerlingen kunnen de rijkdom van diversiteit in de klas erkennen en hoe dit iedereen uniek en waardevol maakt.

 5. Ondersteuning en aanmoediging: Een kernpunt kan zijn dat 'Goed voor elkaar zijn' ook betekent elkaar ondersteunen, zowel in goede als in moeilijke tijden. Dit kan zich uiten in het helpen met schoolwerk, maar ook in het bieden van emotionele steun.

 6. Verantwoordelijkheid nemen: De leerlingen kunnen het belang van persoonlijke verantwoordelijkheid in de klas bespreken. Dit houdt in dat iedereen zijn of haar deel doet om de klas positief en ondersteunend te houden.

 7. Conflicten oplossen: Verbindend gedrag betekent ook het vreedzaam oplossen van conflicten. Leerlingen kunnen bespreken hoe het belangrijk is om meningsverschillen op een constructieve manier aan te pakken, zonder te vervallen in pestgedrag of uitsluiting.

 8. Inclusiviteit: De nadruk leggen op het feit dat iedereen erbij hoort en niemand uitgesloten mag worden. Het creëren van een inclusieve omgeving waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt.

 9. Zelfreflectie: Het belang van het regelmatig stilstaan bij het eigen gedrag en hoe dit anderen beïnvloedt, kan een belangrijk discussiepunt zijn.

Afsluiting

Gebruik een afsluitende slide die de kernpunten samenvat en het belang van het bevorderen van 'Goed voor elkaar & Verbindend gedrag' in de klas benadrukt.
Moedig de leerlingen aan om in de komende week bewust te letten op hun eigen gedrag en dat van klasgenoten.

Voorbeeld afsluiting

Samenvatting: In een klas waar 'Goed voor elkaar & Verbindend gedrag' centraal staat, vieren we diversiteit, moedigen we open communicatie aan, en benadrukken we het belang van wederzijds respect, samenwerking, en inclusiviteit. Het gaat om het creëren van een positieve, ondersteunende ruimte waar iedereen zich gewaardeerd voelt. Slogan: Samen sterk, divers en verbonden: Dat is pas echt goed voor elkaar!

Huiswerk/Opvolgopdracht (optioneel)

Geef de leerlingen de opdracht om een kort verhaal of digitale tekening te maken waarin ze een situatie beschrijven waarin 'Goed voor elkaar & Verbindend gedrag' een rol speelde. Dit kan een persoonlijke ervaring zijn of een fictieve situatie.

Tips

Gebruik het interactieve aspect van het Digibord optimaal door afbeeldingen, video's of andere digitale media in te zetten die het concept van 'Goed voor elkaar' illustreren.
Herhaal belangrijke punten door ze te markeren of te onderstrepen op het Digibord tijdens de discussie.
Creëer een veilige en open omgeving waarin leerlingen zich comfortabel voelen om hun gedachten te delen.