Voor ouders | Mijn kind wordt online gepest, wat moet ik doen?

084-8340086

Voor ouders | Mijn kind wordt online gepest, wat moet ik doen?

Pesten gebeurt niet meer alleen op het schoolplein, maar vaak ook via WhatsApp, Facebook of Snapchat. Bijna acht procent van de jongeren tussen de 15 en 25 wordt wel eens online gepest. Hoe ontdek je als ouder dat je kind gepest wordt en wat doe je daaraan?

Verpleegkundige Christa van Diepen werkt bij de GGD als aandachtsfunctionaris pesten. Ze begeleidt scholen bij het thema en verzorgt hier ook ouderavonden over. Ze beantwoordt vier vragen over pesten.

1. Mijn kind zegt nooit iets over pesten, moet ik toch actie ondernemen?

"Het is niet verkeerd om er gewoon naar te vragen. Het kan namelijk best lastig zijn om te herkennen dat je kind wordt gepest. Kinderen willen vaak laten zien dat het goed met ze gaat, zodat ouders positief naar ze kijken. Ze kunnen zich dus soms heel groot houden. Tim Ribberink (die in 2012 zelfmoord pleegde, red) zei ook niet veel. Maar als je kind zich goed ontwikkelt en lekker in zijn vel zit, hoef je je als ouder meestal geen zorgen te maken. Soms wordt een kind niet zelf gepest, maar heeft het last van de gespannen sfeer tussen leerlingen onderling, dan is het goed om hierop door te vragen."

2. Hoe kan ik zien of mijn kind gepest wordt?

"Als een kind zelf niet aangeeft dat het wordt gepest, zijn er een aantal factoren waar je op kunt letten. Je kunt kijken of je kind zich opeens anders gaat gedragen. Het kan bijvoorbeeld dat je kind slechter gaat presteren op school of vreemde blauwe plekken krijgt. Kinderen die gepest worden, kunnen ook opeens heel stil en teruggetrokken zijn en niet meer worden uitgenodigd voor feestjes. Allemaal dingen waar je naar kunt kijken."

3. Is het goed om bij de leraar of lerares langs te gaan?

"Ja, je kunt sowieso naar de leerkracht gaan. Die kan dan wat alerter zijn. Je kunt ook vragen of mensen in de omgeving extra willen opletten. Dat kunnen medewerkers zijn van de naschoolse opvang, of ouders die je vertrouwt. Ik adviseer op ouderavonden ook altijd om een logboek bij te houden. Als je dan hulp gaat zoeken, heb je meteen concrete voorbeelden. Bij cyberpesten kun je screenshots maken. Je kunt eventueel kijken in de geschiedenis van de browser."

4. Hoe kan ik met mijn kind het beste over pesten praten?

"Pesten is ook voor ouders een gevoelig onderwerp, soms herkennen ouders zich in hun kind en zien ze het pesten als een terugkerend probleem vanuit hun eigen jeugd. Dit moet je niet op je kind overdragen. Let dus op je eigen emoties. Geef kinderen wel de aandacht die ze nodig hebben. Laat blijken dat je het belangrijk vindt om te weten wat ze doen en waar ze zijn, zonder ze voortdurend te controleren."

"Als je kind gepest wordt, besteed dan vooral aandacht aan dingen die je kind al goed doet: heeft je kind aangegeven dat het het gedrag van de ander niet leuk vindt? Klasse! Heeft je kind na twee keer waarschuwen een volwassene om raad gevraagd? Toppie! Heeft je kind in andere contacten wel succes, dan kan het hiervan leren hoe het wél kan! Focus dus op de eigen kracht van je kind, en versterk je kind hierin. Leer het zoveel mogelijk zélf op te staan tegen pesten."

Om het pesten van kinderen aan te pakken, hebben scholen een 'Nationaal onderwijsprotocol pesten' opgesteld. Hiermee betrekt de school alle partijen bij het aanpakken van pesten: het gepeste kind, de pester, de klas(sen) van de kinderen en de ouders van alle kinderen. Meer over dit protocol kun je hier lezen.

RTL Nieuws