Voorbeelden Psychologische gevolgen Online Pesten | Stop Pesten NU

084-8340086

Voorbeelden Psychologische gevolgen Online Pesten

Wat zijn Psychologische gevolgen?

 Psychologische gevolgen zijn veranderingen in het mentale welzijn van een persoon als gevolg van een bepaalde situatie, gebeurtenis of ervaring. Bijvoorbeeld, wanneer iemand slachtoffer is van pesten kan dit psychologische gevolgen hebben zoals angst, depressie, een laag zelfbeeld, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en suïcidale gedachten. 

Andere voorbeelden van situaties die psychologische gevolgen kunnen hebben zijn bijvoorbeeld een traumatische gebeurtenis, een chronische ziekte, stressvolle levensgebeurtenissen, enzovoort. Psychologische gevolgen kunnen verschillende vormen aannemen en kunnen van persoon tot persoon verschillen afhankelijk van hun individuele omstandigheden en persoonlijkheid.

 

Enkele voorbeelden van psychologische gevolgen die slachtoffers van online pesten kunnen ervaren zijn

  1. Angst: Slachtoffers van online pesten kunnen angstig worden door de constante dreiging en het gevoel van onveiligheid.

  2. Depressie: Online pesten kan leiden tot gevoelens van hopeloosheid, verdriet en eenzaamheid, die kunnen leiden tot een depressie.

  3. Laag zelfbeeld: Door de aanhoudende kritiek en vernedering van anderen kunnen slachtoffers van online pesten een laag zelfbeeld ontwikkelen en onzeker worden over hun capaciteiten en hun waarde als persoon.

  4. Posttraumatische stressstoornis (PTSS): Slachtoffers van ernstig online pesten kunnen PTSS ontwikkelen, waarbij ze last hebben van herbeleving, vermijding en verhoogde prikkelbaarheid.

  5. Suïcidale gedachten: In sommige gevallen kan online pesten leiden tot suïcidale gedachten en zelfmoordpogingen. Neem dan direct contact op met 113 zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

 

Deze psychologische gevolgen kunnen ernstige gevolgen hebben voor het welzijn en de geestelijke gezondheid van slachtoffers van online pesten. Het is daarom belangrijk om online pesten serieus te nemen en preventieve maatregelen te nemen om dit te voorkomen.