Vormen van agressief gedrag die niet onder de definitie van pesten vallen | Stop Pesten NU

084-8340086

Vormen van agressief gedrag die niet onder de definitie van pesten vallen

Dit betekent niet dat ze minder ernstig zijn of minder aandacht nodig hebben dan pesten. Integendeel, dit gedrag vereist verschillende preventie- en reactiestrategieën.

Stigma is discriminatie van een identificeerbare groep mensen, een plaats of een natie. 

Vroege kinderjaren

De vroege kindertijd is vaak de eerste gelegenheid voor jonge kinderen om met elkaar om te gaan. Tussen 3 en 5 jaar leren kinderen hoe ze met elkaar kunnen omgaan, samenwerken, delen en hun gevoelens begrijpen. Jonge kinderen kunnen agressief zijn en zich uiten als ze boos zijn of niet krijgen wat ze willen, maar dit is geen pesten. Toch zijn er manieren om kinderen te helpen.

Jonge kinderen helpen om met anderen om te gaan

Ouders, schoolpersoneel en andere volwassenen kunnen jonge kinderen helpen vaardigheden te ontwikkelen om op een bij hun leeftijd passende manier met anderen om te gaan.

  • Modelleer positieve manieren voor jonge kinderen om vrienden te maken. Oefen bijvoorbeeld leuke manieren waarop kinderen kunnen vragen om met anderen te spelen en om beurten te spelen. Coach oudere kinderen om ook dit gedrag te versterken. Prijs kinderen voor passend gedrag. Help jonge kinderen te begrijpen welk gedrag vriendelijk is.
  • Help jonge kinderen de gevolgen van bepaalde acties te leren in termen die ze kunnen begrijpen. Zeg bijvoorbeeld "als je niet deelt, willen andere kinderen misschien niet met je spelen." Moedig jonge kinderen aan om het aan een volwassene te vertellen als ze worden behandeld op een manier waardoor ze zich ongemakkelijk, overstuur of ongelukkig voelen, of als ze zien dat andere kinderen worden geschaad.
  • Stel duidelijke gedragsregels op en houd de interacties van kinderen nauwlettend in de gaten. Kom snel tussenbeide om agressief gedrag te stoppen of stuur het om voordat het zich voordoet.
  • Gebruik bij de leeftijd passende consequenties voor agressief gedrag. Jonge kinderen moeten worden aangemoedigd om "het spijt me" te zeggen wanneer ze een leeftijdsgenoot pijn doen, zelfs per ongeluk. De verontschuldiging moet ook gepaard gaan met een actie. Jonge kinderen kunnen bijvoorbeeld helpen bij het herbouwen van een omgevallen blokstructuur of een gescheurd papier of kleurpotloden vervangen door nieuwe.

Conflicten tussen leeftijdsgenoten

Het is geen pesten als twee kinderen zonder waargenomen machtsongelijkheid ruzie maken, ruzie hebben of het oneens zijn. Conflictoplossing of intercollegiale bemiddeling kan geschikt zijn voor deze situaties.

Geweld bij daten door tieners

Tienerdatinggeweld is intiem partnergeweld dat voorkomt tussen twee jonge mensen die een relatie hebben of ooit hebben gehad.

Ontgroenen

Ontgroening is het gebruik van gênante en vaak gevaarlijke of illegale activiteiten door een groep om nieuwe leden te initiëren.

Bende geweld

Er zijn gespecialiseerde benaderingen om geweld en agressie binnen of tussen bendes aan te pakken .

Intimidatie

Hoewel pesten en intimidatie elkaar soms overlappen, is niet al het pesten intimidatie en niet alle intimidatie pesten. Volgens de federale burgerrechtenwetgeving is intimidatie ongewenst gedrag op basis van een beschermde klasse (ras, nationale afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, handicap, religie) dat ernstig, alomtegenwoordig of hardnekkig is en een vijandige omgeving creëert.

Stalken

Stalken is herhaald intimiderend of bedreigend gedrag, zoals het volgen van een persoon, het beschadigen van iemands eigendom of het plegen van intimiderende telefoontjes.

Jonge volwassenen en studenten

Gedrag dat traditioneel als pesten wordt beschouwd onder schoolgaande jongeren, vereist vaak nieuwe aandacht en strategieën bij jonge volwassenen en studenten. Veel van deze gedragingen worden volgens de staats- en federale wetgeving als misdaden beschouwd en kunnen ernstige gevolgen hebben na de leeftijd van 18 jaar.

Is het pesten?

Hoewel berichten in de media vaak ongewenst, agressief gedrag onder jongeren " pesten " noemen, is dit niet bepaald juist. Veel nationale en federale wetten pakken pestachtig gedrag in deze leeftijdsgroep aan onder zeer ernstige voorwaarden, zoals ontgroening, intimidatie en stalking. Bovendien voelen de meeste jonge volwassenen zich ongemakkelijk bij de term pesten - ze associëren het met schoolgaande kinderen.