Vormen van pesten | Stop Pesten Nu

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Vormen van pesten

Pesten komt binnen alle leeftijdscategorieën voor, van kleuters tot aan de ouderen in het verzorgingshuis. Nu is de meest bekende vorm van pesten waarschijnlijk het uitlachen of uitschelden van personen, maar er zijn zoveel meer manieren om je persoonlijke macht te misbruiken.  .

Pesten kan in verschillende vormen plaatsvinden:

 • grapjes maken ten koste van een ander;
 • vervelende opmerkingen maken;
 • beledigen of schelden;

Vaak gaat het overigens om een combinatie van deze vormen.

Pesten is iets anders dan een eenmalig incident of een conflict, hoewel een conflict met een collega of leidinggevende wel aanleiding kan zijn tot pestgedrag. Meningsverschillen, beroepsgeschillen of machtsstrijd, die niet worden beslecht, werken het proces van pesten in de hand.

 • openlijk terechtwijzen;
 • negeren of sociaal isoleren;
 • gebaren maken;
 • roddelen;
 • kritiek uiten op iemands persoonlijke leven;
 • beschadigen van eigendommen.

Vormen van pesten op het werk

Meer dan een half miljoen mensen zeggen wel eens gepest te worden op het werk, waarvan honderdduizend zelfs op structurele basis. Het gaat dan om minimaal een keer per week, gedurende zeker een halfjaar. Behoorlijk ingrijpend dus.

Pesten kan in verschillende vormen plaatsvinden, en het verschil tussen een lolletje en pesten is vaak vaag. Er is een groot grijs gebied.

Een grapje op z’n tijd, een beetje plagen onder collega’s: dat verlevendigt de werksfeer. Maar wanneer het ‘dollen’ steeds op dezelfde persoon gericht is of als iemand het als kwetsend of vervelend ervaart’, dan is het niet leuk meer. Ook roddelen, buitensluiten of schreeuwen kunnen vormen van pesten zijn. Of iets pesten is, is soms niet objectief vast te stellen. Soms heeft degene die het grapje maakt, niet door dat de ander dit als pesten ervaart. Uitgangspunt is dat als iemand iets als pesten ervaart, er iets gedaan moet worden.

Voorbeelden van pestgedrag op de werkvloer:

 • grapjes maken ten koste van een ander;
 • vervelende opmerkingen of belachelijk maken;
 • beledigen, of schelden of vloeken;
 • openlijk terechtwijzen;
 • negeren of sociaal isoleren/buitensluiten;
 • zinloze taken moeten uitvoeren;
 • imiteren;
 • gebaren maken;
 • roddelen;
 • kritiek uiten op iemands persoonlijke leven;
 • opzettelijk verkeerde beoordeling;
 • beschadigen van eigendommen;
 • intimidatie of fysieke agressie.

Vaak gaat het overigens om een combinatie van deze vormen.

Pesten is iets anders dan een eenmalig incident of een conflict, hoewel een conflict met een collega of leidinggevende wel aanleiding kan zijn tot pestgedrag. Meningsverschillen, beroepsgeschillen of machtsstrijd die niet worden beslecht, werken het proces van pesten in de hand.

 

Voorbeelden Vormen van Online Pesten | Cyberpesten

Onder (cyber)pesten vallen verschillende gedragingen: beledigen, bedreigen, uitlachen en hinderen in de sociale contacten (met vrienden). Deze gedragingen kunnen enkel zichtbaar zijn voor het slachtoffer, maar het kan ook gebeuren dat ze zich voltrekken voor een groter publiek.  Hieronder vind je een aantal voorbeelden van de verschillende vormen van online pesten/cyberpesten. 
 

Beledigen

Bedreigen

Alleen zichtbaar voor het slachtoffer

Zichtbaar voor groter publiek

Alleen zichtbaar voor het slachtoffer

Zichtbaar voor een groter publiek

Bv. iemand een beledigende sms sturen

Bv. iemand beledigen in een post op Facebook

Bv. via e-mail dreigen dat je iemand in elkaar zult slaan

Bv. in een Facebook-post dreigen dat je iemand in elkaar zult slaan

Uitlachen

Hinderen in sociale contacten

Alleen zichtbaar voor het slachtoffer

Zichtbaar voor een groter publiek

Alleen zichtbaar voor het slachtoffer

Zichtbaar voor een groter publiek

Bv. een ridiculiserende foto van iemand naar die persoon zelf sturen via Snapchat

Bv. een ridiculiserend filmpje van iemand Tweeten

Bv. Inbreken in iemands Facebook account en het wachtwoord veranderen

Bv. iemand uitsluiten of negeren online

Bv. Inbreken in iemands Facebook-account en in zijn/haar naam  de profielstatus aanpassen of dingen aan het profiel veranderen om die persoon belachelijk te maken

 

Of de pesterijen enkel zichtbaar zijn voor het slachtoffer of ook voor een groter publiek, hangt grotendeels af van het gebruikte medium. Zo zijn er toepassingen (bv. sms, e-mail en instant messaging) die voornamelijk gebruikt worden in een pestcontext om het slachtoffer pestberichten te zenden zonder dat anderen dit kunnen zien. Bij andere toepassingen daarentegen kunnen andere mensen wel gemakkelijk getuige zijn van de pesterijen. Bijvoorbeeld wanneer een pestbericht verschijnt op een publiek profiel in sociale netwerksites (Facebook, Twitter,...), dan impliceert dit quasi automatisch dat een groter publiek betrokken raakt bij het cyberpesten als getuige.

Uit onderzoek blijkt dat vormen van cyberpesten die verspreid geraken onder een groter publiek als veel pijnlijker worden ervaren door het slachtoffer in vergelijking tot cyberpestgevallen die qua publieke verspreiding tussen dader en slachtoffer blijven.

 

Auteur(s):  Sara Bastiaensens - Universiteit Antwerpen