Vormen van pesten, online pesten en pesten op het werk

Vormen van pesten, online pesten en pesten op het werk

Pesten kan op veel verschillende manieren gebeuren. De meest voorkomende vormen van pesten zijn:

 • Verbaal pesten: schelden, naroepen, imiteren, belachelijk maken of uitlachen; bedreigen: iemand tot iets dwingen, chanteren of intimideren;
 • Fysiek pesten: spugen, schoppen, slaan of knijpen;
 • Materieel pesten: spullen stukmaken, afpakken of verstoppen;
 • Relationeel pesten: iemand buitensluiten, over iemand roddelen of geruchten verspreiden;
 • Online pesten / cyberpesten: belastend materiaal (foto’s, filmpjes, roddels) via het internet/social media verspreiden; iemand via social media lastig vallen.

Doneer button

Stichting Stop Pesten Nu vertrouwt volledig op vrijwillige donaties en de inzet van vrijwilligers om haar belangrijke werk mogelijk te maken. Wij ontvangen geen subsidies, waardoor wij volledig afhankelijk zijn van de steun van mensen zoals u.

Pesten komt binnen alle leeftijdscategorieën voor, van kleuters tot aan de ouderen in het verzorgingshuis. Nu is de meest bekende vorm van pesten waarschijnlijk het uitlachen of uitschelden van personen, maar er zijn zoveel meer manieren om je persoonlijke macht te misbruiken.  

Pesten is iets anders dan een eenmalig incident of een conflict, hoewel een conflict met een collega of leidinggevende wel aanleiding kan zijn tot pestgedrag. Meningsverschillen, beroepsgeschillen of machtsstrijd, die niet worden beslecht, werken het proces van pesten in de hand.

 

Vormen Online Pesten | Cyberpesten

Onder (cyber)pesten vallen verschillende gedragingen: beledigen, bedreigen, uitlachen en hinderen in de sociale contacten (met vrienden). Deze gedragingen kunnen enkel zichtbaar zijn voor het slachtoffer, maar het kan ook gebeuren dat ze zich voltrekken voor een groter publiek.  Hieronder vind je een aantal voorbeelden van de verschillende vormen van online pesten/cyberpesten. Vormen en voorbeelden van Online Pesten - Cyberpesten

Of de pesterijen enkel zichtbaar zijn voor het slachtoffer of ook voor een groter publiek, hangt grotendeels af van het gebruikte medium. Zo zijn er toepassingen (bv. sms, e-mail en instant messaging) die voornamelijk gebruikt worden in een pestcontext om het slachtoffer pestberichten te zenden zonder dat anderen dit kunnen zien. Bij andere toepassingen daarentegen kunnen andere mensen wel gemakkelijk getuige zijn van de pesterijen. Bijvoorbeeld wanneer een pestbericht verschijnt op een publiek profiel in sociale netwerksites (Facebook, Twitter,...), dan impliceert dit quasi automatisch dat een groter publiek betrokken raakt bij het cyberpesten als getuige.

Uit onderzoek blijkt dat vormen van cyberpesten die verspreid geraken onder een groter publiek als veel pijnlijker worden ervaren door het slachtoffer in vergelijking tot cyberpestgevallen die qua publieke verspreiding tussen dader en slachtoffer blijven.

 

Vormen van pesten op het werk

Meer dan een half miljoen mensen zeggen wel eens gepest te worden op het werk, waarvan honderdduizend zelfs op structurele basis. Het gaat dan om minimaal een keer per week, gedurende zeker een halfjaar. Behoorlijk ingrijpend dus.

Pesten kan in verschillende vormen plaatsvinden, en het verschil tussen een lolletje en pesten is vaak vaag. Er is een groot grijs gebied.

Een grapje op z’n tijd, een beetje plagen onder collega’s: dat verlevendigt de werksfeer. Maar wanneer het ‘dollen’ steeds op dezelfde persoon gericht is of als iemand het als kwetsend of vervelend ervaart’, dan is het niet leuk meer. Ook roddelen, buitensluiten of schreeuwen kunnen vormen van pesten zijn. Of iets pesten is, is soms niet objectief vast te stellen. Soms heeft degene die het grapje maakt, niet door dat de ander dit als pesten ervaart. Uitgangspunt is dat als iemand iets als pesten ervaart, er iets gedaan moet worden.

Voorbeelden van pestgedrag op de werkvloer:

 • grapjes maken ten koste van een ander;
 • vervelende opmerkingen of belachelijk maken;
 • beledigen, of schelden of vloeken;
 • openlijk terechtwijzen;
 • negeren of sociaal isoleren/buitensluiten;
 • zinloze taken moeten uitvoeren;
 • imiteren;
 • gebaren maken;
 • roddelen;
 • kritiek uiten op iemands persoonlijke leven;
 • opzettelijk verkeerde beoordeling;
 • beschadigen van eigendommen;
 • intimidatie of fysieke agressie.

Vaak gaat het overigens om een combinatie van deze vormen.

Pesten is iets anders dan een eenmalig incident of een conflict, hoewel een conflict met een collega of leidinggevende wel aanleiding kan zijn tot pestgedrag. Meningsverschillen, beroepsgeschillen of machtsstrijd die niet worden beslecht, werken het proces van pesten in de hand.

 

 

Bron Rijksoverheid Universiteit Antwerpen KiVA