Vormen van time-out | Stop Pesten NU

084-8340086

Vormen van time-out

Gebaseerd op stappenplan uit Groepsplan Gedrag (Van Overveld, 2015)

1. Preventievemaatregelen

 • Inzet van technieken als prijzen en negeren
 • Preventief materialen wegnemen
 • Materialen time-out (vooral toepasbaar bij jonge kinderen)

2. Afscherming

De leerling wordt afgeschermd van de factoren die het probleemgedrag oproepen of versterken.

 • Geen sprake van verwijdering uit het lokaal
 • De leerling neemt gewoon deel aan het leerproces
 • Tafel wordt in een andere positie gezet / andere plek in het lokaal

3. Uitsluiting

 • De leerling krijgt een andere plek in het lokaal en mag niet meer actief deelnemen aan het leerproces (wel luisteren, niet meepraten).

4. Exclusie

 • De leerling wordt visueel gescheiden van de groep (achter een schot of kast) en neemt geen deel aan het leerproces.

5. Isolatie

De leerling wordt verwijderd uit de klas en moet naar een andere ruimte:

 • In de ruimte is toezicht van een volwassene
 • Korte time-out, maximaal 15 minuten (vuistregel: aantal minuten correspondeert met leeftijd leerling).
 • Leerling moet actief bezig zijn: werk mee of tekenen/opschrijven wat er gebeurd is (eventueel time-outformulier).

 

Groepsplan Gedrag is een praktisch boek voor leraren en begeleiders in het primair onderwijs die gedragsproblemen in de klas willen voorkomen.

Het hart van het boek bestaat uit het Groepsplan Gedrag, een formulier dat de leraar een aantal malen per jaar invult. De lezer krijgt in het boek gefundeerde achtergrondinformatie en praktische handvatten om een goed Groepsplan Gedrag te kunnen opstellen.

Het groepsplan bestaat uit drie preventieniveaus:

In niveau 1 staat de groep centraal. Een klas is niet zomaar een groep, daar moet je moeite voor doen. De tips en theorie op dit niveau leveren een waardevolle bijdrage aan die groepsvorming. Daarnaast wordt er expliciet aandacht besteed aan de kwaliteit van de leraar, goed onderwijs, klassenmanagement en sociaal emotioneel leren.

Niveau 2 is gericht op kwetsbare leerlingen. Aan bod komen o.a. risicofactoren en beschermende factoren, intensive en kortdurende interventies en het meten van vooruitgang.

De leerling met ernstig probleemgedrag wordt besproken in niveau 3. De leraar krijgt handvatten aangereikt om de functie van het lastige gedrag te doorgronden. Er zullen tevens handelingsstrategieën en interventies worden besproken.

 

Bestel het boek bij Uitgeverij Pica of via deze link