Waarom is inclusie van belang voor de preventie van pesten? | Stop Pesten NU

084-8340086

Waarom is inclusie van belang voor de preventie van pesten?

Inclusie helpt bij het bevorderen van een gevoel van "erbij horen" voor iedereen en vergroot de kans dat studenten zinvolle connecties vinden tussen hun leeftijdsgenoten, evenals ondersteuning wanneer ze die nodig hebben. Wanneer iedereen wordt opgenomen en gewaardeerd in het leven van een gemeenschap, is de kans op pesten kleiner.

Aan de slag met inclusie

Als docent in het mbo weet je hoe belangrijk een goede sfeer in de klas is. Als iedereen erbij hoort en meedoet met respect voor bestaande verschillen werkt dat positief door in het studieresultaat van je studenten. Het bereiken van een fijne sfeer waar iedereen erbij hoort, vraagt bewustzijn en deskundigheid van jou als docent. Herken jij vanuit welke normen en waarden je je vak uitvoert?

In de publicatie ‘Aan de slag met inclusie’ krijg je praktische tips. Een korte greep uit de inhoud:

  • Jij hebt je eigen blik en ervaringen. Wees nieuwsgierig naar het leven van je studenten en laat zien hoe jij omgaat met tegenslag en persoonlijke groei. Vergroot je kennis op het gebied van diversiteit.
  • Jij hebt invloed op een veilige sfeer, waar iedereen erbij hoort. Als jij iets doet of afwijst beïnvloedt dat de mening en het gedrag van jouw studenten. Zet in op het vergroten van de meervoudige sociale identiteit en praat niet in algemene termen over groepen mensen. Laat ook studenten aan het woord die een mening hebben die niet algemeen gedeeld wordt door de meerderheid. Bekijk je lesstof door een inclusieve lens.
  • Ga met je studenten in gesprek over de inclusieve klas. Laat ze voorbeelden geven van groepen waar ze onderdeel van zijn en aangeven waarom ze zich in deze groep welkom voelen. Gebruik de uitkomsten om vast te stellen dat iedereen welkom is, maar niet alle gedrag acceptabel. Laat studenten aangeven welk gedrag niet oké is en hoe de groep daarmee omgaat. Zorg dat ook de minder uitgesproken studenten aan bod komen. Maak tot slot afspraken over de groep waarin iedereen erbij hoort, meedoet en meebeslist én er ruimte is voor verschil.
  • Ondersteun de student die zich buitengesloten voelt. Zoek samen naar een manier om met een vervelende situatie om te gaan en vraag hoe je kunt helpen. Vaak is luisteren al genoeg.

Doe het niet alleen

Ook teamleiding, directie en bestuur heeft een rol bij een inclusief schoolklimaat. Investeer in een schoolbreed programma en geef ruimte aan initiatieven die ervoor zorgen dat er veel draagvlak komt. Faciliteer overleg en intervisie over samenwerking, een inclusief docententeam en morele dilemma’s.

 

Bron School & Veiligheid