Waarom pesten kinderen en jongeren | Kennisentrum Pesten

084-8340086

Waarom pesten kinderen en jongeren | Kennisentrum Pesten

Een aantal belangrijke redenen waarom kinderen en jongeren elkaar pesten (voor de leesbaarheid wordt hieronder alleen over kinderen gesproken) is om hun sociale positie te verbeteren, omdat ze het leuk of spannend vinden of omdat ze juist zelf gepest worden.

Sociale positie

Kinderen kunnen zichzelf sterker voelen door een ander klein te maken. Ze krijgen een gevoel van macht en hun status binnen de groep wordt hoger. Pesters zijn vaak populair bij andere kinderen, ook al worden ze niet altijd aardig gevonden.

Soms kunnen kinderen ook pesten omdat ze bang zijn zelf gepest te worden, of omdat hun vrienden dat doen. Deze kinderen zijn bang om zelf buiten de groep te vallen.

Leuk of spannend

Een andere reden om te pesten kan zijn dat kinderen het leuk of spannend vinden. Als ze zich niet goed in kunnen leven in de gevoelens van anderen, kunnen kinderen het grappig vinden om een sterke reactie uit te lokken. Doordat zij minder geraakt worden door andermans emoties, voelen zij zich minder schuldig over dit gedrag. 

De gepeste pester

Er zijn kinderen die gaan pesten omdat zij zelf gepest worden. Deze groep wordt in de wetenschappelijke literatuur ook wel bully-victims genoemd. Door zelf te pesten reageren zij de negatieve emoties van het gepest worden af op anderen. Het pesten kan voor hen ook een manier zijn om een betere sociale positie te krijgen. 

Reactief pesten

Uit de verschillende redenen voor het pesten blijkt dat pesten meestal niet een simpele situatie is. Soms is een kind bewust onaardig tegen anderen om bepaalde doelen te bereiken. Vaak is er echter sprake van reactief pesten, en reageert een kind vanuit provocatie, angst of woede. Om pesten te beperken is het belangrijk de redenen om te pesten van kinderen te achterhalen en ze ander gedrag aan te leren.

 

Bron NJI (Nederlands Jeugd Instituut)