Waarom gebruiken we 'doelwit' versus 'slachtoffer' en 'kind dat pest' versus 'pestkop'? | Stop Pesten NU

084-8340086

Waarom spreken we over 'doelwit' versus 'slachtoffer' en 'kind dat pest' versus 'pestkop'?

Je hebt waarschijnlijk uitspraken gehoord als "Mijn kind is het slachtoffer van pesten" of "Die leerling is een pestkop". Hoewel deze uitdrukkingen vaak worden gebruikt, zijn ze de beste termen om het gedrag en de acties van een kind te beschrijven?

Wanneer u verwijst naar degenen die betrokken zijn bij pestsituaties, vermijd dan stereotypering van hen in categorieën.

Focus op gedrag, niet op labels.

 

Bijvoorbeeld:

  • Vervang in plaats van 'slachtoffer van pesten' de zin 'hij is een doelwit van pesten'.
    Dit laat zien dat het kind niet machteloos is en dat het met steun en onderwijs kan veranderen wat er met hem gebeurt.
     
  • Gebruik in plaats van 'ze is een pestkop' in plaats daarvan 'zij is iemand die pest'.
    Dit laat zien dat pesten een onderdeel is van wie ze is, maar dat ze met steun en onderwijs veranderingen in haar gedrag kan aanbrengen.