Waarschuwingssignalen bij pesten | Ouders & Opvoeders

084-8340086

Waarschuwingssignalen bij pesten voor Ouders & Opvoeders

Er zijn veel waarschuwingssignalen die erop kunnen wijzen dat iemand het slachtoffer is van pesten – gepest worden of anderen pesten. Het herkennen van de waarschuwingssignalen is een belangrijke eerste stap om actie te ondernemen tegen pesten. Niet alle kinderen die gepest worden of anderen pesten vragen om hulp.

Het is belangrijk om te praten met kinderen die tekenen vertonen van gepest worden of anderen pesten . Deze waarschuwingssignalen kunnen ook wijzen op andere problemen of problemen, zoals depressie of middelenmisbruik. Praten met het kind kan helpen de oorzaak van het probleem te achterhalen.

Tekenen dat een kind wordt gepest

Let op veranderingen bij het kind. Houd er echter rekening mee dat niet alle kinderen die gepest worden waarschuwingssignalen vertonen.

Enkele signalen die kunnen wijzen op een pestprobleem zijn: 

 • Onverklaarbare verwondingen
 • Verloren of vernietigde kleding, boeken, elektronica of sieraden
 • Frequente hoofdpijn of buikpijn, zich ziek voelen of doen alsof
 • Veranderingen in eetgewoonten, zoals het plotseling overslaan van maaltijden of eetbuien. Kinderen kunnen hongerig thuiskomen van school omdat ze niet hebben gegeten.
 • Moeilijk slapen of frequente nachtmerries
 • Lagere cijfers, geen interesse meer in schoolwerk of niet naar school willen
 • Plotseling verlies van vrienden of vermijden van sociale situaties
 • Gevoelens van hulpeloosheid of verminderd zelfbeeld
 • Zelfdestructief gedrag zoals weglopen van huis, zichzelf verwonden of praten over zelfmoord

Als u iemand kent die in ernstige nood of gevaar verkeert, negeer het probleem dan niet. Regel meteen hulp .

Tekenen dat een kind anderen pest

Kinderen kunnen anderen pesten als ze:   

 • Raak in fysieke of verbale gevechten
 • Heb vrienden die anderen pesten
 • Zijn steeds agressiever
 • Wordt regelmatig naar het kantoor van de directeur of naar detentie gestuurd
 • Onverklaarbaar extra geld of nieuwe bezittingen hebben
 • Geef anderen de schuld van hun problemen
 • Accepteer geen verantwoordelijkheid voor hun daden
 • Zijn competitief en maken zich zorgen over hun reputatie of populariteit

Waarom vragen kinderen niet om hulp?

Statistieken van de  2018 Indicators of School Crime and Safety - PDF  laten zien dat slechts 20% van de pestincidenten op school werd gemeld. Kinderen vertellen het om verschillende redenen niet aan volwassenen:

 • Door pesten kan een kind zich hulpeloos voelen. Kinderen willen het misschien alleen aan om weer controle te hebben. Ze zijn misschien bang om als zwak of als een kletskous te worden gezien.
 • Kinderen kunnen bang zijn voor terugslag van het kind dat hen heeft gepest.
 • Pesten kan een vernederende ervaring zijn. Kinderen willen misschien niet dat volwassenen weten wat er over hen wordt gezegd, of het nu waar of onwaar is. Ze kunnen ook bang zijn dat volwassenen hen zullen veroordelen of straffen omdat ze zwak zijn.
 • Kinderen die gepest worden, kunnen zich al sociaal geïsoleerd voelen. Ze kunnen het gevoel hebben dat niemand erom geeft of het kan begrijpen.
 • Kinderen kunnen bang zijn afgewezen te worden door hun leeftijdsgenoten. Vrienden kunnen kinderen helpen beschermen tegen pesten, en kinderen kunnen bang zijn deze steun te verliezen.