Wanneer vertrouwensinspecteur inschakelen? – PO/VO | Stop Pesten NU

084-8340086

Wanneer vertrouwensinspecteur inschakelen? – PO/VO

Meldingen bij de vertrouwensinspecteur gaan steeds vaker over vermoedens van seksueel misbruik of seksuele intimidatie van medewerkers tegen leerlingen. Daarom heeft de Inspectie van het Onderwijs een flyer uitgebracht.

Flyer vertrouwensinspecteurs

In de flyer ‘Vertrouwensinspecteurs voor onderwijs en kinderopvang: een luisterend oor en een goed advies’ lezen schoolbestuurders, houders in de kinderopvang, leraren en medewerkers wat de vertrouwensinspecteurs voor hen kunnen betekenen als ze te maken krijgen met of kennis hebben van:

mogelijk seksuele intimidatie en seksueel misbruik
psychisch en fysiek geweld
discriminatie en radicalisering
Ook is beschreven in welke gevallen onderwijsbestuurders of houders van kinderopvanginstellingen onverwijld contact op moeten nemen met de vertrouwensinspecteur.

U vindt hieronder een digitaal toegankelijke versie om op het scherm te lezen en ook een om zelf te printen en dubbel te vouwen (zie hiervoor ook de printinstructie). De versies bevatten dezelfde informatie.

 

Bron VOS-ABB