Wat is Haatzaaien Online? | Stop Pesten NU

084-8340086

Wat is Haatzaaien Online?

Haatzaaien online, ook bekend als cyberhaat, is het verspreiden van berichten of content die aanzetten tot haat, discriminatie of geweld tegen individuen of groepen op basis van kenmerken zoals ras, religie, etniciteit, seksuele georiënteerdheid, gender of andere identiteiten. Deze vorm van pesten vindt plaats op sociale media, forums, commentaarsecties en andere digitale platforms. De gevolgen van online haatzaaien zijn verreikend en kunnen leiden tot emotionele schade, sociale isolatie, en in extreme gevallen, tot fysiek geweld. Slachtoffers ervaren vaak angst, depressie en een laag zelfbeeld. Bovendien kan het de sociale cohesie en het gevoel van veiligheid binnen gemeenschappen ondermijnen.

Medialogica doet onderzoek naar hoe op sociale media een geraffineerd spel van haatzaaien en polarisatie is ontstaan en wie daar belang bij hebben. Een spel met online handleidingen waarin staat hoe je je mening kan doordrukken en tegenstanders monddood maakt. Hoe kan het dat complottheorieën, zoals 'omvolking' - de elite zouden plannen hebben gesmeed om de 'originele' bevolking van Nederland te vervangen - steeds meer mainstream worden? Hoe worden media bespeeld hierin mee te gaan? En heeft de journalistiek hier wel een goed antwoord op?

Bron VPRO

 

Juridische context volgens wetgeving in Nederland

Nederlandse wetgeving, met name de artikelen 137c tot en met 137e van het Wetboek van Strafrecht, verbiedt het openlijk uiten van beledigingen en het aanzetten tot discriminatie of haat tegen mensen vanwege hun ras, religie, seksuele geaardheid, of persoonlijke overtuigingen. Dit omvat ook uitingen gedaan via internet en sociale media. Artikel 137d van het Wetboek van Strafrecht stelt het strafbaar om anderen aan te zetten tot haat tegen, discriminatie van, of gewelddadig optreden tegen personen of groepen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het verspreiden van berichten die oproepen tot geweld tegen een bepaalde etnische groep of het publiceren van beledigende content die gericht is op het belachelijk maken van een religieuze gemeenschap.

 

De Nederlandse overheid en de politie nemen meldingen van haatzaaien serieus. Er zijn online platforms en meldpunten waar burgers dergelijke incidenten kunnen rapporteren. Bijvoorbeeld, MiND Nederland is zo'n meldpunt waar online discriminatie gemeld kan worden. De politie kan vervolgens onderzoek doen naar deze meldingen en indien nodig overgaan tot vervolging.

Het is belangrijk op te merken dat de vrijheid van meningsuiting in Nederland hoog in het vaandel staat, maar deze vrijheid heeft zijn grenzen waar het overgaat in haatzaaien of discriminatie. De balans tussen deze vrijheid en het beschermen van individuen en groepen tegen haat is een voortdurend onderwerp van maatschappelijk debat.

 

Wat kunnen we doen tegen online haatzaaien?

 • Voorlichting en bewustwording
  Educatieve programma's die de gevaren van haatzaaien benadrukken en het belang van respectvolle communicatie promoten.
 • Melden en actie ondernemen
  Het actief melden van haatzaaiende content aan platformbeheerders en, indien nodig, aan de autoriteiten.
 • Ondersteuning bieden
  Het bieden van hulp en ondersteuning aan slachtoffers van online haatzaaien, inclusief psychologische hulp en juridisch advies.
 • Beleid en handhaving
  Aandringen op duidelijke richtlijnen en handhaving door online platforms om haatzaaien te voorkomen en aan te pakken.