Verschil direct en indirect pesten | Stop Pesten NU

084-8340086

Wat is het verschil tussen direct en indirect pesten?

Direct pesten vindt plaats wanneer iemand fysiek, verbaal of sociaal gedrag gebruikt om iemand anders te kwetsen. Bijvoorbeeld: schelden, slaan, spugen, intimideren, buitensluiten of roddelen over iemand.

Indirect pesten daarentegen vindt plaats wanneer iemand op een subtiele manier iemand anders kwetst zonder rechtstreeks contact te maken. Bijvoorbeeld: roddelen over iemand achter zijn rug, iemand negeren, geruchten verspreiden over iemand of iemand belachelijk maken via social media.

Het verschil tussen deze twee vormen van pesten is dat direct pesten meer zichtbaar en gemakkelijker te identificeren is, terwijl indirect pesten vaak subtieler is en moeilijker te herkennen. Beide vormen van pesten kunnen ernstige emotionele schade veroorzaken bij de persoon die wordt gepest en moeten daarom serieus worden genomen en aangepakt.