Wat is het verschil tussen pesten en intimidatie? | Stop Pesten NU

084-8340086

Wat is het verschil tussen pesten en intimidatie?

Pesten en intimidatie worden vaak door elkaar gebruikt als het gaat om kwetsend of schadelijk gedrag. Ze lijken erg op elkaar, maar qua definitie is er een belangrijk verschil.

Pesten en intimidatie zijn vergelijkbaar omdat ze beide gaan over

  • macht en controle
  • acties die een andere persoon fysiek of emotioneel kwetsen of schaden
  • een machtsongelijkheid tussen het doelwit en het individu dat het negatieve gedrag vertoont
  • het doelwit heeft moeite om de op hen gerichte actie te stoppen

Soms gebeurt de intimidatie meer bedekt door het op de man of de vrouw te spelen en de eigen macht te benadrukken.

Intimidatie is een andere vorm van manipulatie. Daarbij probeert iemand je gedrag te beïnvloeden door je doelbewust af te schrikken, voor schut te zetten, bang te maken, in verwarring of verlegenheid te brengen of te verlammen.

Soms intimideert iemand openlijk, bijvoorbeeld door je te beschuldigen, te dreigen met negatieve gevolgen zoals lichamelijk geweld, reputatieschade, straf, ontslag,... door doelbewust heel explosief te communiceren (schreeuwen, roepen, schelden) of door te gooien met spullen.

 

Is er sprake van pesten?

Weet je niet zeker of je te maken hebt met pesten? Volg dan onderstaande checklist:

  • Is de gepeste doelwit van anderen?
  • Wordt de gepeste systematisch geïntimideerd, aangevallen, sociaal geïsoleerd of is er sprake van ander negatief bejegenend gedrag?
  • Wordt de gepeste persoon in een minderwaardige positie gedrukt?
  • Komt het pestgedrag herhaaldelijk voor?
  • Is het effect voor de gepeste kwetsend of tast het zijn of haar waardigheid aan?

Als je deze vragen me 'ja’ beantwoordt is er sprake van pesten.

 

In het Kenniscentrum Pesten kun je alles vinden over Pesten en het aanpakken van pesten.