Wat is het verschil tussen schorsing en uitsluiting?

084-8340086

Wat is het verschil tussen schorsing en uitsluiting?

Evert zet geregeld de klas op stelten en verstoorde al meerdere keren de klassfeer. Als leraar zit ik met de handen in het haar en voordat ik opnieuw naar de directie stap, wil ik graag het verschil weten tussen schorsing en uitsluiting. Lees verder als jij je ook in een soortgelijke situatie bevindt.

Overeenkomsten

Zowel bij preventieve schorsing als bij tijdelijke of definitieve uitsluiting mag de leerling niet deelnemen aan lessen of andere activiteiten met de leerlingengroep. In beide gevallen is er altijd overleg nodig tussen de leerling, ouders, school en eventueel het CLB.

 

Preventieve schorsing

Een preventieve schorsing is geen tuchtmaatregel, maar een ernstig signaal dat een tuchtmaatregel kán volgen. Deze maatregel dient vooral om het klas- en schoolklimaat te normaliseren. Gedurende de preventieve schorsing voert de school een tuchtonderzoek uit.

  • Let op! Tegen een preventieve schorsing kan je niet in beroep gaan, maar ouders worden wel op de hoogte gebracht.

 

Tijdelijke en definitieve uitsluiting

Deze zijn tuchtmaatregelen. Ze kunnen variëren in duur, afhankelijk van het onderwijsniveau van de leerling. De school informeert de ouders en de leerling schriftelijk en motiveert de beslissing.

  • Let op! Tegen een definitieve uitsluiting kunnen ouders wel beroep aantekenen.

 

Duur van de maatregelen

  • Preventieve schorsing duurt in het lager onderwijs maximaal 5 dagen en kan eenmalig verlengd worden.
  • Tijdelijke uitsluiting duurt in het lager onderwijs minimaal 1 dag en maximaal 15 dagen.
  • Definitieve uitsluiting kan onmiddellijk ingaan of uitgesteld worden tot het einde van het schooljaar.