Wat kan ik doen als ik op mijn werk te maken krijg met pesten? | Stop Pesten NU

084-8340086

Wat kan ik doen als ik op mijn werk te maken krijg met pesten?

Als u op uw werk te maken krijgt met pesten, kunt u een aantal stappen ondernemen. Probeer eerst het probleem op uw werk op te lossen, bijvoorbeeld met de hulp van een vertrouwenspersoon. Als dit niet lukt, zijn er verschillende organisaties waar u terecht kunt voor hulp.

Als u wordt gepest op het werk

Als u slachtoffer bent van pesten door collega's of uw leidinggevende, is het belangrijk te zeggen dat u het pestgedrag niet accepteert. U kunt erover praten met een collega of leidinggevende die u vertrouwt. Ook kunt u naar een vertrouwenspersoon gaan. Als deze er binnen uw bedrijf niet is, kunt u naar een arbodienst gaan.

Als een collega wordt gepest op het werk

Als u merkt dat een collega wordt gepest, kunt u het beste de dader aanspreken op zijn gedrag. Hiermee steunt u het slachtoffer. Vaak stopt het pesten als veel mensen de dader duidelijk maken dat zijn gedrag niet op prijs wordt gesteld.

Hulp zoeken buiten werk

Als u er op uw werk niet uitkomt, kunt u bij een aantal organisaties terecht voor hulp. Het Juridisch Loket informeert u over rechtshulp bij dit soort problemen. Voor informatie en advies bij pesten kunt u ook terecht bij de Inspectie SZW of het College voor de Rechten van de Mens. Ook hebben de meeste vakbonden een rechtskundige dienst waarvan leden gebruik kunnen maken.

 

 

Bron: RIjksoverheid