Wat kan ik doen tegen pesten op het werk | Adviezen Juridisch Loket

Wat kan ik doen tegen pesten op het werk | Adviezen Juridisch Loket

Praat met bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon op uw werk of uw huisarts als u wordt gepest. Kunt u het probleem niet zelf oplossen? Stuur dan een klacht aan uw leidinggevende of de Inspectie SZW. Soms is aangifte bij de politie mogelijk.

Stap 1 Praat over het pestgedrag

 • Voelt u zich gepest op het werk? Probeer dit dan samen met de pester op te lossen. Vertel wat het gedrag met u doet. Misschien begrijpt uw collega niet dat het voor u geen 'grapjes' zijn.
 • Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon of de bedrijfsmaatschappelijk werker. Zij kunnen naar uw verhaal luisteren en adviseren wat u zelf kunt doen om het gedrag te stoppen.
 • Is er geen vertrouwenspersoon of bedrijfsmaatschappelijk werker op uw werk? Neem dan contact op met MIND Korrelatie of met uw huisarts.

Bedrijfsarts

Heeft u zich door het pestgedrag ziek gemeld? Vertel dan de bedrijfsarts over het pestgedrag en leg uit wat het gedrag met u doet. Soms spreekt de bedrijfsarts een ‘pauze’ af. Dat betekent dat u en de pester een afgesproken tijd geen contact hebben. De bedrijfsarts kan ook mediation adviseren.

 

Stap 2 Meld het pestgedrag bij uw werkgever

 • Kunt u het pesten niet stoppen met hulp van collega’s of de vertrouwenspersoon? Meld het dan bij uw werkgever.
 • De werkgever is verplicht om pesten op het werk zoveel mogelijk te voorkomen en op te lossen. Na een melding kan uw leidinggevende praten met de pester. Soms zal de werkgever afspraken maken of maatregelen nemen.
 • Is de leidinggevende de pester? Meld het gedrag dan bij een hogere leidinggevende. Is die er niet? Ga dan naar de volgende stap.

 

Stap 3 Geef uw klacht door

 • Doet uw werkgever niet genoeg om het pestgedrag op te lossen? Controleer dan of uw werkgever een klachtenreglement heeft. Hierin staat hoe u als werknemer een klacht doorgeeft, bijvoorbeeld aan wie u de klacht moet sturen.
 • Is er een klachtenreglement? Stuur dan uw klacht naar uw werkgever. Vraag in uw brief of uw werkgever de klacht kan behandelen via mediation. Een mediator kan helpen bij het vinden van een oplossing.

Inspectie SZW

 • Wordt de klacht niet opgelost of heeft uw bedrijf geen klachtenreglement? Meld uw klacht dan bij de Inspectie SZW. De inspectie onderzoekt of uw werkgever genoeg heeft gedaan tegen het pesten.
 • Heeft uw werkgever volgens de Inspectie SZW te weinig gedaan? Dan kan zij de werkgever een waarschuwing of een boete geven.

Stap 4 Vraag om juridisch advies

 • Lukt het nog steeds niet om het pesten te stoppen? Dan kunt u soms de pester of werkgever aansprakelijk stellen. Doet de pester iets dat strafbaar is, dan kunt u aangifte doen.
 • Neem geen ontslag, maar bespreek eerst uw mogelijkheden. Neem contact op met een van de juristen van het Juridisch Loket. Soms kunnen zij u doorsturen naar een advocaat.
 
Komt u er niet uit of meer advies nodig? Bel het Juridish Loket op 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.* Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur. U krijgt een van de juristen aan de telefoon.