Wat kunnen we leren uit het pestonderzoek? Zes tips voor scholen | Stop Pesten NU

Wat kunnen we leren uit het pestonderzoek? Zes tips voor scholen

  1. Ruim een vijfde van de leerlingen denkt dat leraren hun verantwoordelijkheid niet nemen. Neem alle meldingen van pestgedrag dus ernstig. En leer pesters dat hun gedrag consequenties heeft. Een alerte houding zorgt voor een veilig gevoel bij alle kinderen.
  2. Open de doos van Pandora niet. Zorg voor een discrete en grondige aanpak die niet uitnodigt tot wraakacties van pesters.
  3. Kinderen rekenen op hun leraren, maar hebben minder vertrouwen in hun aanpak. Betrek ze daarom bij elke stap. Vergeet niet dat een actie alleen slaagt als ook de pesters zich betrokken voelen.
  4. Kinderen die pesten uit wraak omdat ze zelf gepest worden of werden, vinden geen andere manier om hun negatieve gevoelens te tonen. Bespreek en maak duidelijk waarom terugpesten geen gepaste manier is om met pesten om te gaan.
  5. Het geloof van tieners in zorgleraren en CLB-medewerkers ligt tussen 26 en 38 %. Dat is te laag. Directies kunnen op meer vertrouwen rekenen, maar de leerlingen gaan er minder spontaan aankloppen. Denk na over hoe je deze drempels kan verlagen.
  6. Kinderen zetten zichzelf pas op de derde plaats om pesterijen op te lossen. Ze denken wel dat ze een rol kunnen spelen als tussenschakel. Enkele scholen geven de kinderen al die kans: zij hebben in elke klas ‘uitdelers’ en ‘postbodes’, maar ook ‘sfeermakers’