Wat zijn psychosociale risico’s op het werk? | Stop Pesten NU

084-8340086

Wat zijn psychosociale risico’s op het werk?

Bij je werk op school of in een centrum bestaat het risico dat je psychische en eventueel lichamelijke schade ondervindt:

 • Psychische schade uit zich onder meer in angsten, depressie, burn-out, zelfmoordgedachten of posttraumatische stress.
 • Lichamelijke schade kan leiden tot lichamelijke uitputting, slaapproblemen, verhoogde bloeddruk, hartkloppingen, maag- en darmproblemen enzovoort.

De welzijnswetgeving noemt dit psychosociale risico’s (PSR). Ze kunnen met diverse factoren in je werk en je werksituatie samenhangen:

 • Je werk zelf:

  • De schoolorganisatie: taakverdeling, werkprocedures, beheersinstrumenten, managementstijl, algemeen schoolbeleid
  • De inhoud van je taak: complexiteit, (gebrek aan) variatie, psychische belasting, duidelijkheid van de taken
  • De arbeidsvoorwaarden: aard van je contract, lessenrooster, nascholingsmogelijkheden, loopbaanbeheer, evaluatie
  • De arbeidsomstandigheden: de materiële omgeving waarin je werkt (inrichting van de klaslokalen, verlichting, lawaai, ergonomie)
 • Je relaties met de schooldirectie, de collega’s, de leerlingen en hun ouders: persoonlijk contact, communicatie, samenwerking, integratie, participatie

Soms spelen een aantal van die factoren op elkaar in en vormen ze een complex geheel.

Niet alleen op het individuele, maar ook op het collectieve vlak kunnen psychosociale risico’s negatieve gevolgen hebben, zoals een verslechterende werksfeer of conflicten tussen collega’s.

Ten slotte brengen psychosociale risico’s ook kosten voor de school zelf mee. Denk maar aan arbeidsongevallen of een daling van de kwaliteit van het werk en van de productiviteit.

 

Bron