Week tegen Pesten 2022 - Vlaanderen - thema 'Iedeereen is anders, iedereen hoort erbij' van 18 - 25 februari 2022 | Stop Pesten NU

084-8340086

Week tegen Pesten 2022 - Vlaanderen - thema 'Iedereen is anders, iedereen hoort erbij' van 18 - 25 februari 2022

In deze week richt het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten de blik op het omgaan met gelijkenissen en verschillen. We weten allemaal dat iedereen anders is. We weten ook allemaal dat je jezelf moet kunnen zijn om gelukkig te zijn. En toch is anders zijn een risico …

Identiteitsgebonden pestgedrag?

‘Identiteitsgebonden pestgedrag’, een vrije vertaling van het Engelse ‘identity based bullying’, is een term die de jongste jaren steeds vaker opduikt in het onderzoek naar pesten en cyberpesten. Het is een term die verwijst naar pesterijen die zich toespitsen op één aspect van iemands identiteit of waarbij dat aspect in ieder geval de keuze van de pesters voor een bepaald slachtoffer bepaalt. Denk bijvoorbeeld aan iemands huidskleur, iemands voorkomen (vb. zwaarlijvig zijn), iemands genderidentiteit, het hebben van een handicap, het behoren tot een bepaalde sociale groep, iemands culturele en/of religieuze achtergrond, of je woont en opgroeit in een bepaalde wijk, … Kinderen of jongeren die om een van deze redenen systematisch of meermaals uitgesloten, uitgelachen, vernederd, gekwetst of gediscrimineerd worden, zijn dus het slachtoffer van ‘identiteitsgebonden pestgedrag’. Deze pesterijen zijn bijzonder ernstig, want ze snijden diep 1: ze zadelen kinderen en jongeren op met het gevoel minderwaardig te zijn. Hun zelfvertrouwen wordt ernstig gekrenkt omdat iets, dat wezenlijk deel uitmaakt van wie ze zijn, door anderen wordt bespot en aangevallen. Jezelf zijn, jezelf durven tonen, opkomen voor wie je bent en waar je vandaan komt, wordt een probleem. Het risico bestaat dat de eigen identiteit verstoord raakt.

Zoals altijd bij pesten, worden ook andere kinderen en jongeren meegezogen in een spiraal van angst: hoe zorg ik ervoor dat ook ik niet op dezelfde manier wordt gekwetst en uitgesloten? Het wordt onveilig om je spontaan en open te gedragen, om te zijn wie je bent. De groepsdruk maakt het daarnaast voor iedereen moeilijker om niet te vervallen in Wij versus Zij, een polarisatie die nadelig is voor de sfeer en voor het welbevinden van vele groepsleden. Identiteitsgebonden pesterijen wegen dus sterk op het eigen ik én op de groep.

Een campagne met de focus op preventie en herstel

Om al die redenen kiezen we om in de Week tegen Pesten van 2022 te werken rond “Iedereen is anders. Iedereen hoort erbij.” Niet alleen wij vinden dat een belangrijk onderwerp, ook kinderen en jongeren vinden dit prioritair: “Kunnen zijn wie je bent” werd niet voor niets het thema van de Warmste Week die in 2021 helemaal rond jongeren draaide. Samen met velen willen we inzetten op een cultuur van verbinding en respect. Daarom willen we acties en initiatieven ontwikkelen en zien ontstaan die bijdragen tot het elkaar beter leren kennen, die samenspel en samenwerking bevorderen, die alle kinderen en jongeren het gevoel geven erbij te horen, een stem te krijgen en van betekenis te zijn. We ontkennen niet dat verschillen soms als een hinderpaal worden ervaren. Maar om obstakels te overwinnen, is er vooral nood aan dialoog, ontmoeting en verbinding. Kinderen, jongeren en al wie met hen begaan is, moedigen we om over de brug te komen met initiatieven die hiertoe bijdragen.

Met deze campagne dagen we kinderen, jongeren en hun begeleiders uit om …

 • Meer oog en oor te hebben voor situaties waarin sprake is van ‘identiteitsgebonden pesten’.
  • Stil te staan bij zichzelf:
   • Wie ben ik?
   • Wat ervaar ik als een belangrijk onderdeel van mijn persoonlijkheid?
    • Stappen te zetten in hun eigen leven naar meer respect en verbondenheid met anderen.
 • Hoe denk en praat ik over anderen? Welke vooroordelen heb jij?
 • Welke taal gebruik ik offline en online wanneer ik met of over anderen spreek?
 • Welke blinde vlekken rond bepaalde identiteitsaspecten zou jij kunnen verkleinen?
 • Welke persoon/personen ken ik nog onvoldoende en wil ik beter leren kennen?
  • Samen leuke, creatieve initiatieven te ontwikkelen die bijdragen tot respect, verdraagzaamheid, dialoog en samenwerking. In de klas, op school, in de buurt, in de sportclub, in de jeugdvereniging, online, …

Laten we nu al een warme, kleurrijke, gedurfde, creatieve aanloop nemen naar een Week tegen Pesten waarin iedereen, van jong tot oud, er volop bij hoort! Meer informatie? Voor meer informatie over de 17de Vlaamse Week tegen Pesten kan je terecht bij het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten (info@kieskleurtegenpesten.be of +32 471 98 32 64). Over het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten Als netwerk engageren we ons om het pestthema bespreekbaar te maken én te houden. Elk jaar organiseren we de Vlaamse Week tegen Pesten. Onze leden zijn partners uit verschillende sectoren: onderwijs, jeugdwerk, sport, welzijn, …

De 4 afspraken tegen pesten

 • Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen!
 • Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.
 • Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
 • Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

Bron Kies Kleur tegen Pesten www.kieskleurtegenpesten.be  

 

STIP IT 2022 met Ketnet! En met MNM! En met Radio 2!

Uiteraard was STIP IT terug van de partij en zagen we de 4 stippen opnieuw opduiken als krachtig symbool tegen pesten. Maar dit jaar niet enkel bij jongeren: ook volwassenen trekken mee aan de kar. Ketnet en het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten trommelden Radio 2 en MNM op om mee hun krachtige schouders onder deze actie te zetten. Zo werden we niet enkel gesteund door een nieuwe nieuwe song en videoclip, maar ook nieuwe boegbeelden en tal van verhalen bij Ketnet, Radio 2 en MNM!

STIP IT Challenge

Voor de eerste keer werd de STIP IT-challenges voor lagere scholen, secundaire scholen, jeugdverenigingen en sportclubs georganiseerd. In de categorie lagere school ging het SJC Oude-Bareel aan de haal met het prijzenpakket, in de categorie secundaire school won het VTI Sint-Lucas, de Chiromeisjes Loenhout wonnen in de categorie jeugdwerking en tot slot in de categorie sportvereniging won de HSK Kunstschaatsclub. De winnende lagere school is dankzij deze challenge uitgenodigd tijdens de Stip It Live uitzending, de slotshow van de Week tegen Pesten op Ketnet.