Week tegen Pesten 2023 - VO activiteiten voor klas 5 en 6 Verbinden tegen pesten | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Week tegen Pesten 2023 - Les VO-scholen Verbinden tegen pesten

Lesmateriaal: Verbinden tegen pesten - voor voortgezet onderwijs klas 5 en 6

 

Introductie

Begin de les met een korte inleiding over het belang van verbinden in de strijd tegen pesten. Leg uit dat door het creëren van een veilige en positieve omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt, we pesten kunnen voorkomen. Bespreek kort wat pesten is en de mogelijke gevolgen ervan.

 

Activiteit 1: Verbindingsspel

Verdeel de klas in groepjes van 3-4 leerlingen.

Geef elke groep een paar minuten om elkaar beter te leren kennen. Laat ze elkaar vragen stellen over hun interesses, hobby's, achtergrond en eventuele ervaringen met pesten. Na 10 minuten laat je de groepen hun bevindingen presenteren en bespreek je gezamenlijk wat jullie hebben geleerd over elkaar.

 

Activiteit 2: Pesten in de media

Laat de leerlingen in tweetallen of kleine groepjes artikelen of nieuwsberichten lezen over pesten en de effecten ervan op slachtoffers.

Vraag de leerlingen om de belangrijkste punten uit het artikel op te schrijven en hoe dit zou kunnen worden voorkomen. Na 15 minuten laat je de groepen hun bevindingen presenteren en bespreek je gezamenlijk wat de mogelijke oplossingen zijn.

 

Activiteit 3: Positieve actie

Laat de leerlingen in groepjes van 3-4 leerlingen brainstormen over manieren waarop ze hun medeleerlingen kunnen helpen en steunen tegen pesten.

Vraag ze om concrete voorbeelden te bedenken van acties die ze kunnen ondernemen, bijvoorbeeld door het starten van een anti-pestcampagne op school of het organiseren van een evenement om de schoolgemeenschap te versterken. Na 15 minuten laat je de groepen hun ideeën presenteren en bespreek je gezamenlijk welke ideeën het meest haalbaar en effectief zijn.

 

Afsluiting

Rond de les af door samen te vatten wat er is besproken en wat de leerlingen hebben geleerd over verbinden tegen pesten. Geef de leerlingen eventueel nog de mogelijkheid om vragen te stellen of ideeën te delen over hoe zij zich kunnen inzetten voor een veilige en positieve schoolgemeenschap.

 

Optionele activiteit

Organiseer een activiteit waarbij leerlingen samenwerken om iets positiefs te creëren voor hun school of lokale gemeenschap, bijvoorbeeld door een evenement te organiseren of geld in te zamelen voor een goed doel. Door samen te werken aan iets positiefs, worden leerlingen aangemoedigd om te verbinden en pesten te voorkomen.

 

 

Het belangrijkste dat leerlingen op het voortgezet onderwijs moeten weten over pesten is dat het onacceptabel gedrag is dat ernstige gevolgen kan hebben voor zowel het slachtoffer als de dader

Pesten kan leiden tot gevoelens van angst, depressie, eenzaamheid en onzekerheid bij het slachtoffer en kan ook leiden tot fysieke en emotionele schade op lange termijn.

Het is daarom belangrijk dat leerlingen zich bewust zijn van de impact van pesten en begrijpen dat het hun verantwoordelijkheid is om bij te dragen aan een veilige en positieve schoolomgeving waarin iedereen zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt. Dit kan worden bereikt door middel van verbindend gedrag, waarbij leerlingen elkaar steunen en helpen, positieve relaties opbouwen en samenwerken om pesten te voorkomen en te stoppen.