Week tegen Pesten 2023 - VO - klas 3 en 4 - cases over pesten met tips en adviezen | Stop Pesten NU

Week tegen Pesten 2023 - VO -8 x cases over pesten

Case 1: Online pesten Lara is 14 jaar oud en heeft een Instagram-account.

Ze heeft een foto van zichzelf geplaatst en kreeg al snel vervelende opmerkingen van een paar klasgenoten. Ze worden steeds gemener en het begint haar echt te raken. Wat kan Lara doen om dit te stoppen?

Tips en adviezen:

 • Blokkeer de pesters en rapporteer het incident bij Instagram.
 • Praat erover met een vertrouwenspersoon op school of een ouder/verzorger.
 • Verwijder de foto als deze veel negatieve reacties krijgt.

 

Case 2: Uitsluiting Jan is nieuw op school en merkt dat hij niet echt wordt geaccepteerd door de andere leerlingen.

Ze praten niet met hem tijdens de pauzes en als hij probeert mee te doen met groepswerk, wordt hij genegeerd. Wat kan Jan doen om erbij te horen?

Tips en adviezen:

 • Zoek contact met klasgenoten die je wel aardig lijken en probeer vrienden te maken.
 • Praat met een vertrouwenspersoon op school over hoe je je voelt.
 • Doe mee aan clubs of activiteiten op school om nieuwe mensen te ontmoeten.

 

Case 3: Fysiek pesten Mike wordt al een tijdje gepest door een groepje jongens uit zijn klas.

Ze duwen hem vaak tegen de muur of gooien zijn spullen in de prullenbak. Mike is bang om naar school te gaan en durft er niet met zijn ouders over te praten. Wat kan Mike doen om dit te stoppen?

Tips en adviezen:

 • Zoek hulp bij een vertrouwenspersoon op school of een ouder/verzorger.
 • Probeer de situatie te vermijden door bijvoorbeeld een andere route te nemen naar school.
 • Maak het pestgedrag kenbaar bij een docent of mentor, zodat deze er iets aan kan doen.

 

Case 4: Verbaal pesten Laura heeft een vriendin die haar vaak kleineert en kleinerende opmerkingen maakt.

Het begon klein, maar het wordt steeds erger en Laura begint zich steeds slechter te voelen over zichzelf. Wat kan Laura doen om dit te stoppen?

Tips en adviezen:

 • Praat met haar vriendin over hoe het pestgedrag haar raakt.
 • Probeer een oplossing te vinden om de vriendschap te herstellen of zoek nieuwe vrienden.
 • Zoek hulp bij een vertrouwenspersoon op school of een ouder/verzorger.

Het is belangrijk om te onthouden dat het niet de schuld van het slachtoffer is als hij of zij wordt gepest. Pesten is nooit acceptabel en het is belangrijk om hulp te zoeken bij een vertrouwenspersoon of volwassene als je hiermee te maken krijgt.

 

Case 5: Uitsluiting

 

Emma zit in de klas met een groep meiden die altijd samen optrekken en grapjes maken. Emma voelt zich vaak buitengesloten en niet geaccepteerd door de groep. Wat kan Emma doen om hiermee om te gaan?

 

Tips en adviezen:

 • Praat met de meiden en probeer te achterhalen waarom ze zich zo gedragen.
 • Zoek contact met andere klasgenoten en probeer nieuwe vrienden te maken.
 • Praat met een vertrouwenspersoon op school over je gevoelens.

 

Case 6: Verbaal pesten

 

Tom wordt vaak uitgescholden door een paar jongens uit zijn klas. Ze maken kwetsende opmerkingen over zijn uiterlijk en zijn afkomst. Tom voelt zich erg rot door het pestgedrag van de jongens. Wat kan Tom doen?

 

Tips en adviezen:

 • Zoek hulp bij een vertrouwenspersoon op school of bij een ouder/verzorger.
 • Praat met de jongens en geef aan dat je niet gediend bent van hun opmerkingen.
 • Negeer de opmerkingen en laat zien dat je erboven staat.

 

Case 7: Fysiek pesten

 

Lisa wordt regelmatig lastiggevallen door een paar jongens uit haar klas. Ze duwen haar tegen de muur en gooien haar spullen door de klas. Lisa is bang om naar school te gaan en durft hier niet met haar ouders over te praten. Wat kan Lisa doen?

 

Tips en adviezen:

 • Zoek hulp bij een vertrouwenspersoon op school of bij een ouder/verzorger.
 • Doe aangifte bij de politie als er sprake is van fysiek geweld.
 • Zoek steun bij vrienden of andere klasgenoten.

 

Case 8: Online pesten

 

asper krijgt regelmatig gemene berichten via social media van een paar klasgenoten. Ze maken kwetsende opmerkingen over zijn uiterlijk en zijn interesses. Jasper voelt zich erg rot en weet niet goed wat hij hiermee moet doen. Wat kan Jasper doen?

 

Tips en adviezen:

 • Blokkeer de pesters en rapporteer het incident bij de desbetreffende social media-platforms.
 • Zoek hulp bij een vertrouwenspersoon op school of bij een ouder/verzorger.
 • Praat met vrienden of andere klasgenoten over hoe je je voelt.

Het is belangrijk om te onthouden dat pesten nooit acceptabel is. Zoek altijd hulp bij een volwassene als je te maken krijgt met pesten en probeer te achterhalen waarom het pestgedrag plaatsvindt. Zo kun je samen werken aan een oplossing.