Nee is altijd oké: Ketnet leert kinderen hun grenzen aangeven met nieuwe campagne 

De campagne Nee is altijd oké wil kinderen aanleren om grenzen te stellen en nee te zeggen, omdat dit voor hen even moeilijk, zo niet moeilijker is dan voor volwassenen. Tijdens gesprekken met jeugdorganisaties en experts zoals De Ambrassade, Child Focus, de Kinderrechtencommissaris, en Pimento bleek dat kinderen onder de 12 jaar zelden worden bereikt in campagnes over integriteit en grensoverschrijdend gedrag. Maar het is net in de lagere school dat kinderen zelfstandig hun eerste stappen in de wereld zetten.

Daarom heeft Ketnet zes herkenbare situaties in filmpjes verwerkt om de boodschap over te brengen. De Ketnet-wrappers maken die duidelijk: Nee is altijd oké, zowel offline als online.

  1. Grensoverschrijdend gedrag: Zeg zonder aarzeling ‘nee’ als iemand iets met je lichaam doet wat niet goed voelt.
  2. Groepsdruk: Het is oké om nee te zeggen als anderen je iets willen laten doen dat je niet wilt. Vrienden kunnen je hierbij helpen.
  3. Misbruik van vertrouwen: Dingen die je in vertrouwen deelt, mogen niet zomaar worden doorverteld. Zeg ‘nee’ als dit gebeurt.
  4. Online: Dezelfde regels gelden offline én online. Als iets niet oké is, meld het dan.
  5. Ongepast taalgebruik: Als je iets beledigends ziet of hoort, is het oké om ‘nee’ te zeggen en anderen erop te wijzen.
  6. Moeilijke thuissituatie: Luister naar je vrienden en creëer een veilige omgeving om samen grenzen te stellen.

“Met Nee is altijd oké geven we kinderen aan hoe ze hun eigen grenzen kunnen bewaken, zowel offline als online. Dit is essentieel voor hun welzijn en veiligheid. Samen met Ketnet en onze jeugdpartners geven we hen de tools om hun stem sterker te laten horen en zich zo ook effectief begrepen en gerespecteerd te voelen.”

Vlaams Minister van Jeugd Benjamin Dalle

“Met Ketnet willen we een veilige omgeving creëren waar kinderen kunnen kijken, spelen, luisteren en in interactie gaan. Maar buiten onze veilige platformen ligt er nog een hele wereld waar we minder vat op hebben. Daarom reiken we kinderen de nodige tools aan om ook daar situaties op de juiste manier te leren inschatten en weerbaar te zijn. De videoreeks Nee is altijd oké kan daarin helpen.”

Annemie Gulickx, netmanager Ketnet