Week tegen Pesten Samen aan Zet 2020 | Stop Pesten NU

Week tegen Pesten Samen aan Zet 2020

Veel scholen in Nederland deden mee aan Week Tegen Pesten 2020 en maakten daarmee een goede start voor een veilig nieuw schooljaar. Het motto van dit jaar is ‘Samen aan zet’. Samen met je klas, het team, de hele school zijn jullie aan zet om op een prettige en positieve manier met elkaar om te gaan en te zorgen voor een veilige school. Lees hier over de opening op een basisschool, de oproep van de minister van onderwijs, de campagne op sociale media en het gratis lesmateriaal voor leraren. Veel van het lesmateriaal blijft beschikbaar. Het voorkomen en aanpakken van pesten vraagt natuurlijk het hele jaar aandacht: Blijf samen aan zet!

Opening op brede basisschool De Vuurvogel

Voor de opening van de week was School & Veiligheid te gast bij brede basisschool De Vuurvogel in Helmond. Het team van de Vuurvogel liet ons zien hoe zij op school d.m.v. groepsdynamisch onderwijs samen zorgen voor een veilig en prettig leer- en werkklimaat. Via een livestream op de Facebookpagina van Week Tegen Pesten was dit voor iedereen te volgen. Daisy Mertens – Leraar van het jaar 2016 en verkozen tot een van de tien beste leerkrachten van de wereld (2019) – werkt op deze school.

Minister Arie Slob rekent op ieders bijdrage in de aanpak van pesten

“Laten we met elkaar werken aan een veilige school voor iedereen”.

Bekijk de oproep van minister van onderwijs Arie Slob bij de start van de Week tegen Pesten.

 

Gratis (les)materiaal

Scholen kunnen op verschillende manieren meedoen. Veel scholen die meededen gaven speciale lessen over (online) pesten. Daarvoor konden ze gebruik maken van  het gratis lesmateriaal dat door diverse organisaties was ontwikkeld rondom het thema ‘Samen aan zet’. Het werken aan een positieve en hechte groep stond daarbij centraal. Veel van het lesmateriaal – geschikt voor het primair-, voortgezet onderwijs en het mbo – blijft beschikbaar. Het voorkomen en aanpakken van pesten vraagt natuurlijk het hele jaar door aandacht: Blijf samen aan zet!