Wegwijzer ongewenst gedrag: Discriminatie op het werk | Stop Pesten NU

084-8340086

Wegwijzer Discriminatie op het werk | Werkgevers | Stop Pesten Nu

De Wegwijzer Discriminatie op het werk is erop gericht de gediscrimineerde, de omstanders en de leidinggevende/HR-medewerker te helpen bij het (h)erkennen van discriminatie. En hun handvatten te geven om discriminatie aan te pakken. De Wegwijzer richt zich op discriminatie op het werk. En dus niet op discriminatie op de arbeidsmarkt (zoals discriminatie tijdens sollicitaties) en positieve discriminatie (voorkeursbeleid).

Download 'Wegwijzer Discriminatie op het werk'

PDF document | 35 pagina's | 1,2 MB

Richtlijn | 15-09-2020

Wegwijzer ongewenste gedrag

De Wegwijzer Discriminatie op de werkvloer is onderdeel van de Wegwijzer Ongewenst Gedrag, gericht op het aanpakken van pesten, discriminatie en seksuele intimidatie op het werk. De Wegwijzer Ongewenst Gedrag is ontwikkeld door TNO. Bekijk de complete Wegwijzer Ongewenst Gedrag

 

Bron Arboportal Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid