Wegwijzer Seksuele Intimidatie

084-8340086

Wegwijzer Seksuele Intimidatie | Op het werk | Kenniscentrum Pesten

De Wegwijzer Seksuele Intimidatie op het werk is erop gericht het slachtoffer, de omstanders en de leidinggevende/HR-medewerker te helpen bij het (h)erkennen van seksuele intimidatie en hun handvatten te geven om seksuele intimidatie op het werk aan te pakken. De wegwijzer seksuele intimidatie op het werk leidt je in drie stappen naar een passende aanpak van seksuele intimidatie.

Download 'Wegwijzer Seksuele Intimidatie'

PDF document | 32 pagina's | 1,2 MB

Publicatie | 15-09-2020

Ontwikkeling Wegwijzer Seksuele Intimidatie

TNO heeft in opdracht van het ministerie van SZW de Wegwijzer Seksuele intimidatie ontwikkeld. Je mag alle tips uit de Wegwijzer Seksuele intimidatie vrij gebruiken voor het aanpakken van seksuele intimidatie in jouw organisatie. Maar let op: als de Wegwijzer doorverwijst naar externe pagina’s, kunnen andere regels gelden. Aan de inhoud van deze wegwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Bron Arboportal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid