Wil jij als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer bijdragen aan een wereld zonder pesten en online pesten? | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Wil jij als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer bijdragen aan een wereld zonder pesten en online pesten?

Word jij enthousiast van het idee om bij te dragen aan een betere wereld voor ieder mens die gepest wordt? Dan ben je bij Stichting Stop Pesten Nu aan het juiste adres! Wij zijn namelijk op zoek naar een gedreven ondernemers die circa 1 - 4 uur per week een medewerker beschikbaar willen stellen om ons te ondersteunen.

Giften (Schenkingen) & Sponsoring zijn fiscaal aftrekbaar, de financiële voordelen (*) 

Periodieke gift (schenking) 100% van de belasting aftrekbaar. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag. Je mag een periodieke gift in de aangifte inkomstenbelasting aftrekken als je aan de volgende voorwaarden voldoet: het goede doel is een ANBI, de periodieke gift dient in een overeenkomst te worden vastgelegd en er mag geen tegenprestatie worden verwacht. 

Eenmalige gift (schenking) Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. Je moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen. 

Sponsoring Zakelijke uitgaven bij sponsoring zijn fiscaal volledig aftrekbaar. Het goede doel moet daar belasting over betalen. Er dienen goede afspraken te worden gemaakt zodat de Stichting Stop Pesten Nu geen financiële tegenvallers hierdoor oploopt.

Wij zouden bijvoorbeeld geholpen zijn met ondersteuning of advies bij Steun Stichting Stop Pesten Nu

 • aanvragen fondsen & subsidies
 • ontwikkelen (online)promotie materialen
 • campagnes (ook voor de diverse subdoelgroepen)
 • bewustwordingsacties dat pesten gewoon te stoppen is door jou en mij
 • ontwikkelen (les)materialen
 • teksten schrijven
 • vormgeving
 • social media campagnes (ook voor de diverse subdoelgroepen)
 • maken informatieve video materialen
 • acties voor de Landelijke Dag tegen Pesten (jaarlijks 19 april) 
 • werven donateurs
 • samenwerkingsprojecten met Hogescholen
 • en .......

Laat ons samenwerken om een verschil te maken en de gemeenschap te helpen bij het stoppen van pesten. Neem contact op met patricia@stoppetennu.nl om samen de mogelijkheden te bekijken.

 

Bedrijven zouden Stichting Stop Pesten Nu willen ondersteunen of doneren om verschillende redenen

 1. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  Bedrijven hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een veilige en respectvolle samenleving. Door Stichting Stop Pesten Nu te steunen, laten bedrijven zien dat zij deze verantwoordelijkheid serieus nemen.

 2. Betrokkenheid
  Door het ondersteunen van Stichting Stop Pesten Nu kunnen bedrijven hun betrokkenheid tonen bij het voorkomen en aanpakken van pesten. Dit kan bijdragen aan een positief imago van het bedrijf en de loyaliteit van klanten en werknemers versterken.

 3. Werknemerswelzijn
  Pesten op de werkvloer kan leiden tot een onveilige werkomgeving en heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van werknemers. Door Stichting Stop Pesten Nu te steunen, laten bedrijven zien dat zij het welzijn van hun werknemers serieus nemen.

 4. Kostenbesparing
  Pesten op de werkvloer kan leiden tot verzuim en juridische procedures, wat hoge kosten met zich meebrengt. Door Stichting Stop Pesten Nu te steunen, kunnen bedrijven bijdragen aan het voorkomen van deze kosten.

 5. Expertise
  Stichting Stop Pesten Nu beschikt over een netwerk van professionals en experts op het gebied van pesten en gedrag. Door de stichting te steunen, kunnen bedrijven gebruik maken van deze expertise en kennis om pesten op de werkvloer te voorkomen en aan te pakken.

Lees meer >> Als werkgevers is het belangrijk om te weten dat pesten op het werk een serieus probleem is dat kan leiden tot negatieve gevolgen voor zowel de slachtoffers als het bedrijf als geheel.

 

Steun Stichting Stop Pesten Nu

Wij richten ons op het welzijn van de hele bevolking rondom pesten (universele preventie) met de volgende subdoelgroepen: 

* Werkgevers * Werknemers * Scholen * Kinderen * Jongeren * Ouders & Opvoeders * Sportverenigingen * Ouderen & Woonzorgcentra.

Steun Stichting Stop Pesten Nu

 

Door je in te zetten help je mee om pesten bespreekbaar te maken en stappen te zetten om het te voorkomen. Dit is niet alleen waardevol voor de betrokkenen, maar ook voor de maatschappij als geheel.