Zaak indienen | Stop Pesten NU

084-8340086

Zaak indienen - hoe doe ik dit? (LKC) bij de Landelijke Klachten Commissie

Wilt u een zaak indienen?

Als u een zaak indient bij één van onze commissies, onderzoeken wij eerst of de Commissie de zaak in behandeling kan nemen. U vindt informatie over de bevoegdheid van de diverse Commissie op de commissiepagina's.
Voor de meeste commissies is de school of de instelling automatisch aangesloten op grond van de wet of de cao. Voor een aantal commissies is de school of de instelling niet automatisch aangesloten*. 
Als u een klacht wilt indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) moet de school bij deze Commissie zijn aangesloten. Informatie hierover vindt u in de schoolgids, op de website van de school of kunt u opvragen bij het bestuur van de school of de instelling.
Bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) kunnen alleen samenwerkingsverbanden terecht die bij deze Commissie zijn aangesloten. Ouders of scholen kunnen geen zaak indienen bij deze Commissie. Zij dienen een bezwaar tegen een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring in bij het samenwerkingsverband.

Hoe dient u een zaak in?

Voor het indienen van een zaak vragen wij u eerst om een account aan te maken en uw gegevens te registreren. Klik op Dien een zaak in. Als u al een account heeft en u wilt een nieuwe zaak indienen, doet u dit ook via de knop Dien een zaak in. De registratiefase wordt dan overgeslagen en u kunt direct de zaak indienen. Een zaak is pas bij ons ingediend als de indiener na registratie op de knop versturen drukt.
Heeft u hulp nodig bij het indienen van een zaak? Maakt u dan gebruik van het contactformulier of bel ons op 030 - 280 9590

Uw account

Na de registratie krijgt u toegang tot uw account (PIP, persoonlijke internetpagina). Door in te loggen op uw account kunt u de zaak of de zaken inzien waarbij u betrokken bent. U vindt hier alle informatie over uw zaak en u kunt hier documenten toevoegen. Ook de wederpartij krijgt een account met toegang tot de zaak. Zowel de indiener van een zaak als de wederpartij zien dezelfde informatie. Ook wij plaatsen stukken voor de zaak in uw account. U ontvangt een e-mail als er berichten of documenten in uw account zijn geplaatst.

Hoe gaat het verder?

Wij onderzoeken eerst of we de zaak in behandeling kunnen nemen. Daarnaast onderzoeken wij of uw zaak compleet is ingediend. Om uw zaak op zo kort mogelijke termijn te kunnen behandelen helpt het om de zaak zo volledig mogelijk in te dienen. Als de zaak compleet is vragen wij bij de wederpartij verweer. Komt een zaak bij de Commissie dan krijgen partijen een uitnodiging voor de zitting. Bij de zitting kunnen partijen hun standpunt mondeling toelichten. Na de zitting volgt de uitspraak van de Commissie.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Onderwijsgeschillen werkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

* Bij de volgende Commissies kunt u alleen een zaak indienen als de school of de instelling ervoor heeft gekozen zich bij de Commissie aan te sluiten. 

 

Bron