Anti-peststrategieën voor docenten | Stop Pesten NU

084-8340086

Anti-peststrategieën voor docenten

Pesten op scholen is een voortdurend probleem met aanzienlijke negatieve langetermijngevolgen voor de betrokken leerlingen.

Strategieën voor individuele studenten

 • Breng een schoolcultuur tot stand die duidelijk prosociaal en leerbevorderend is, en waarin pesten en geweld niet worden geaccepteerd of verwacht.
 • Geef leerlingen de mogelijkheid om volwassenen te vertellen wanneer er gepest wordt.
 • Bied programma's aan om de veerkracht, communicatieve, sociale, assertiviteit en copingvaardigheden van studenten te ontwikkelen.
 • Verander de fysieke schoolomgeving (voer bijvoorbeeld een veiligheidsaudit op speelplaatsen uit) en verbeter het toezicht van leraren op specifieke delen van het schoolterrein.
 • Verhoog het toezicht op leerlingen op bepaalde tijden of plaatsen, zoals geïdentificeerd door een audit van schoolincidenten en gegevens.
 • Maak toegang tot ondersteuning van een schooladviseur, studentondersteuner of relevante paramedische zorgverlener eenvoudig voor studenten en ouders.
 • Beoordeel de toegang tot technologie op school en introduceer en herzie programma's om het veilige, slimme en verantwoorde gebruik van technologie te vergroten.
 • Overweeg rooster- of leswijzigingen om het potentiële contact dat studenten met elkaar kunnen hebben te verminderen.
 • Overweeg bemiddeling, herstelgerichte praktijk of conferenties voor de betrokken studenten om problemen op te lossen.
 • Ontwikkel gedragsondersteunende plannen voor leerlingen die betrokken zijn bij pesten en die intensieve ondersteuning nodig hebben.
 • Richt indien nodig een ondersteuningsgroep voor studenten op.

Strategieën voor schoolpersoneel

Strategieën die respect en positieve relaties bevorderen, kunnen pesten in de klas helpen voorkomen. Wanneer leerlingen zich bevoegd voelen om volwassenen te vertellen wanneer er gepest wordt, om kansen te creëren voor positieve relaties en toezeggingen te doen om zich niet in te laten met pestgedrag, kunnen ze een positieve groepscultuur tot stand brengen die een enorme bijdrage levert aan de schoolcultuur als geheel en het pesten zal terugdringen. .

Docenten kunnen

Samen met de leerlingen regels ontwikkelen, zodat zij hun eigen klimaat van respect en verantwoordelijkheid kunnen scheppen leren hun leerlingen dat ze voor anderen kunnen en moeten opkomen, en hoe ze dat op een veilige manier kunnen doen anti-pestinhoud onderwijzen door middel van activiteiten die bij de leeftijd passen. 

Tip! 

Voorbeeld werkvormen

 • boeken met lesbrieven
 • films met lesbrieven
 • video's
 • drama en rollenspellen
 • reflectieopdrachten
 • toneelstuk
 • workshops
 • cases
 • tijdens de gymles (groene spelen)

Wacht niet tot er sprake is van pesten om erover te praten. Het bespreken van pesten in de klas vereist het aanleren van denkstrategieën en het opbouwen van discussies.

 

Al het schoolpersoneel kan

 • gebruik positieve termen en concentreer u op wat leerlingen zouden moeten doen in plaats van op wat ze niet zouden moeten doen
 • een positief rolmodel zijn
 • samenwerking bevorderen
 • de regels van de school en de gedragscode voor leerlingen versterken
 • toon respect voor leerlingen en moedig hen aan om succesvol te zijn
 • maak verwachtingen duidelijk
  • houd verzoeken eenvoudig, direct en specifiek
 • beloon positief en passend gedrag
  • probeer passend gedrag vier tot vijf keer te bevestigen voor elke kritiek op ongepast gedrag
 • gebruik één-op-één feedback
 • help leerlingen hun gedrag te corrigeren
  • help hen te begrijpen dat het overtreden van de regels consequenties heeft: “Ik weet dat je [negatieve actie] kunt stoppen en terug kunt gaan naar [positieve actie]. Als je ervoor kiest om door te gaan, dan [gevolg].”
 • begrijpen wat hun zorgplicht is om de veiligheid van hun leerlingen te waarborgen en voldoende zijn opgeleid om met vertrouwen pesten te voorkomen en erop te reageren.

 

Bron