Beleid & Factsheets | Page 3 | Stop Pesten NU

Beleid & Factsheets

Pestprotocol Basisonderwijs Veiligheidsplan Aob

Pestprotocol op school

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn verplicht een veiligheidsplan op te stellen. Een pestprotocol  kan een onderdeel van dit plan zijn.  De school vermeldt in het pestprotocol:

  • hoe de school pestgedrag signaleert;
  • welke afspraken er zijn om pesten te voorkomen en aan te pakken.

In het pestprotocol staat ook wie de vertrouwenspersoon is, hoe de klachtenregeling werkt en waar u de onafhankelijke klachtencommissie kunt vinden.

Pestprotocol 'Pesten in woonzorgcentra' Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds wil daar concrete handvatten voor bieden en lanceerde een aantal interventiemethoden. Eén van de handvatten is het Pestprotocol voor woonzorgcentra. Dit is gelanceerd om bewoners en verzorgenden samen tot een oplossing te laten komen om pesten aan te pakken en te voorkomen.

Wat werkt tegen pesten? Anti-pestmethodes bij pesten NJI Nederlands Jeugd Instituut

Bij het voorkomen en terugdringen van pesten blijkt vooral een schoolbrede aanpak goede resultaten op te leveren. Deze schoolbrede aanpak combineert interventies op school-, klassikaal en individueel niveau. Voor het aanpakken van digitaal pesten zijn nog weinig specifieke interventies ontwikkeld. Onderstaande tekst gaat over wat op dit moment bekend is over werkwijzen die effectief zijn in het voorkomen en verminderen van pesten.

Pagina's