CBS 2021 | Stop Pesten NU

084-8340086

CBS 2021

Meest recente bericht of cijfers en pesten van het CBS (2021)

CBS heeft in 2021 ervoor gekozen op een geheel andere wijze te komen tot hun onderzoekscijfers, waardoor er nu gesproken wordt over 2% van de inwoners die gepest zou worden. Dit schetst zo'n vertekend beeld van de aantallen die gepest worden ten opzichte van hun eerdere onderzoekscijfers over pesten. Bij navraag blijkt ieder onderzoek qua vorm en vraagstellingen te kunnen veranderen waardoor percentages niet kunnen worden vergeleken omdat het dan appels met peren vergelijken is (*). Wij vinden dat erg onhandig. Het is ook verwarrend iedere keer andere percentages genoemd worden. Juist nu er de afgelopen jaren aan bewustwording is gedaan en bekend maken dat gemiddeld 8% van de inwoners in Nederland, jong en oud, stelselmatig - dag in en dag uit - ernstig worden gepest (gebasseerd op eerdere onderzoeken van het CBS).

Wij zouden het geweldig vinden als het pesten ECHT van 8% naar 2% zou zijn gedaald. HELAAS, niks is minder waar*

In een notendop, om het simpel en overzichtelijk te houden blijkt dat de aantal mensen die gepest worden ongeveer gelijk zijn gebleven met voorgaande jaren:

Cijfers Pesten 2022

Ongeveer 6 op de 10 hebben emotionele of psychische problemen ondervonden als gevolg van het pesten. Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, een enquête waaraan 173 duizend Nederlanders van 15 jaar en ouder hebben deelgenomen.

Mannen en vrouwen werden vrijwel even vaak gepest. Jongeren zijn vaker slachtoffer dan ouderen, en homo’s, lesbiennes en biseksuelen vaker dan heteroseksuelen. Bijna een kwart van de 15-plussers – dat zijn bijna 3,5 miljoen mensen - gaf aan ooit (dus ook langer dan een jaar geleden) gepest te zijn.

Slachtoffers pesten 2021 CBS

Meer slachtoffers op de traditionele manier dan online gepest

Van de slachtoffers was 47 procent uitsluitend de dupe van traditioneel pesten (niet online), 31 procent kreeg alleen te maken met online pesterijen en 19 procent werd op beide manieren lastiggevallen. De overige 3 procent gaf geen antwoord op de vraag hoe ze werden gepest. Jonge slachtoffers (15- tot 25-jarigen) krijgen vaker met online pesten te maken en oudere slachtoffers (45-plussers en vooral 65-plussers) vaker met traditioneel pesten.

Ongeveer 7 op de 10 slachtoffers kenden de dader(s) 

De dader(s) van de pesterijen waren bij 69 procent van de slachtoffers van begin af aan bekend. Twee procent wist in eerste instantie niet wie de pester was, maar later wel. Vooral bij het online pesten was de dader vaak onbekend (43 procent). Bijna 6 op de 10 werden gepest door meerdere daders. Ouderen werden vooral gepest door buurtgenoten, bij jongeren waren dat vooral medestudenten of –scholieren of vrienden.

Daders van pesten 2021 CBS.png

Bijna 60 procent ervoer emotionele gevolgen van pesten

Het pesten heeft bij 58 procent van de slachtoffers geleid tot emotionele of psychische klachten, bij 5 procent tot lichamelijke verwondingen of letsel en bij 7 procent tot financiële problemen. Het traditionele pesten heeft vaker gevolgen dan online pesten. Maar vooral de combinatie van beide heeft grote impact. Van degenen die zowel traditioneel als online werden gepest, zei 76 procent hiervan emotionele gevolgen te hebben (gehad). Bijna 60 procent heeft door het pesten minder vertrouwen in anderen, 40 procent voelde zich minder veilig. Ook kan het leiden tot depressieve klachten, jongeren meldden dit twee keer zo vaak als ouderen.

Mentale klachten naar vorm pesten 2021 CBS
 

7 op de 10 slachtoffers meldden pesten 

Bijna 70 procent van de slachtoffers heeft het pesten ergens gemeld, vooral bij familie of vrienden (41 procent) of de politie (22 procent). Daadwerkelijke aangifte bij de politie deed 16 procent van de slachtoffers. Het belangrijkste motief voor slachtoffers om geen melding of aangifte bij de politie te doen was dat ‘het toch niets helpt’. Door bijna 4 op de 10 slachtoffers werd dit als (een van de) reden(en) genoemd.

Bron CBS