Er is een accuut probleem, wat moet ik als werkgever doen? | Pesten op het Werk | Stop Pesten NU

084-8340086

Er is een accuut probleem, wat moet ik als werkgever doen? | Pesten op het Werk

Als werkgever is het belangrijk om voorbereid te zijn op mogelijke gevallen van grensoverschrijdend gedrag binnen jouw organisatie, zelfs als je hoopt dat het nooit zal gebeuren. Als je geconfronteerd wordt met dergelijke informatie, is het cruciaal om de juiste stappen te nemen om verdere escalatie te voorkomen.

Als werkgever is het belangrijk om onmiddellijk actie te ondernemen bij een acute melding van pesten of ander ongewenst gedrag.

Hier zijn enkele stappen die je kunt overwegen:

  1. Luister: Neem de melding serieus en bied een luisterend oor aan de persoon die het ongewenste gedrag heeft gemeld. Stel open vragen om een duidelijker beeld te krijgen van wat er precies is gebeurd.
  2. Veiligheid: Stel de veiligheid van de betrokken medewerker voorop en neem indien nodig direct maatregelen om deze te waarborgen.
  3. Onderzoek: Start zo snel mogelijk een onderzoek naar de beschuldigingen. Spreek met getuigen en eventuele andere betrokkenen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de situatie.
  4. Interventie: Neem passende maatregelen om het pesten te stoppen en de werksituatie weer veilig en gezond te maken. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van mediation, trainingen of coaching aan de betrokkenen.
  5. Communicatie: Houd de betrokken medewerkers op de hoogte van de voortgang en de genomen maatregelen. Zorg ervoor dat alle communicatie vertrouwelijk blijft en dat de privacy van de betrokkenen wordt beschermd.
  6. Preventie; Ontwikkel een preventiebeleid om ongewenst gedrag op de werkvloer te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van trainingen en het opstellen van duidelijke gedragsregels en sancties bij overtreding.

 

Lees ook Spreek medewerkers aan op ongewenst gedrag