Gesprek met slachtoffer | Stop Pesten NU

084-8340086

Gesprek met slachtoffer

Handelingsadvies voor gesprek met de gepeste leerlingen

Maar, voordat je met dit advies aan de slag gaat willen jou eerst laten ervaren hoe het voelt om gepest te worden:

Als de wekker gaat, voel ik een zware steen in mijn maag. Vandaag is weer een schooldag. Ik blijf nog een paar minuten in bed liggen, hopend dat als ik mijn ogen sluit, alles zal veranderen. Maar de realiteit is hard en onveranderlijk. Ik sta op, kleed me aan en loop naar school, de hele weg met lood in mijn schoenen. Bij de schoolpoort beginnen de zenuwen op te spelen. Wie zal het vandaag op me gemunt hebben? Zodra ik het schoolplein betreed, voel ik de blikken al. Sommige zijn onverschillig, maar andere blikken voelen als laserstralen die mijn zelfvertrouwen doordringen en vernietigen. Ik hoor een groepje kinderen lachen en kan me niet aan de gedachte onttrekken dat het over mij gaat.

De lessen zijn niet veel beter. Ik zit daar, probeer me te concentreren op wat de leraar zegt, maar het geluid van gefluister en zacht gelach op de achtergrond maakt het moeilijk om te focussen. Tijdens de pauze zoek ik een stil hoekje op, ver weg van de plek waar 'de populaire kinderen' samenkomen. Ik eet mijn boterhammen en staar naar de grond, hopend dat ik onzichtbaar ben. Dan komt het moment waar ik altijd tegenop zie: gymles. De leraar laat ons teams vormen en ik weet wat er gaat gebeuren. Ik word als laatste gekozen, en zelfs dan is het met een zucht en een rollende oogopslag. Gedurende de hele les voel ik me onhandig en uit de toon vallen, elke gemiste bal of foute beweging wordt begroet met hoon en gelach.

Na school loop ik zo snel mogelijk naar huis, mijn oortjes in, muziek aan, in een poging de wereld buiten te sluiten. Thuis laat ik me op mijn bed vallen en voel ik de tranen komen. Het is een uitlaatklep, maar biedt geen oplossing. De vernederingen, de subtiele pesterijen, en het constante gevoel van onwaardigheid blijven me achtervolgen, zelfs in de veiligheid van mijn eigen kamer.

Ik ben uitgeput, emotioneel en fysiek. Elke dag is een strijd, een test van mijn uithoudingsvermogen en zelfrespect. Maar ik houd vol, in de hoop dat er op een dag een einde aan komt. Dat iemand zal zien wat ik doormaak en zal helpen. Tot die tijd blijft het een eenzame en pijnlijke weg.

Dit is hoe het voelt om gepest te worden. Het is een dagelijkse hel, een oneindige cyclus van angst en vernedering die niemand zou moeten ervaren.

 

Als je dit leest en het klinkt bekend, weet dan dat je niet alleen bent. En als het niet bekend klinkt, wees dan de persoon die opstaat en helpt dit te stoppen. Want niemand verdient dit. Niemand.

Lees meer >> Ik word gepest

 

Gesprek met slachtoffer

Voorbereiding

 • Tijd en Plaats
  Kies een rustige, veilige omgeving en voldoende tijd om het gesprek aan te gaan, waarbij het kind zich op zijn gemak voelt.
   
 • Informatieverzameling
  Verzamel vooraf zoveel mogelijk informatie over de specifieke situatie van het kind, zodat je gericht vragen kunt stellen en hulp kunt bieden.
   
 • Vertrouwenspersoon
  Overweeg een vertrouwenspersoon uit te nodigen indien het kind dat wenst (bijv. een vriend, ouder of andere vertrouwenspersoon).

Gespreksvoering

 • Opening
   
 • Begroeting
  Begin het gesprek op een vriendelijke en open manier.
   
 • Doel verhelderen
  Maak duidelijk dat het doel van het gesprek is om te helpen en de situatie te verbeteren.

Leg het slachtoffer ook heel duidelijk uit dat het nooit zijn haar schuld of fout is.

Feiten & Gevoelens

 • Laat het kind vertellen
  Geef het kind de ruimte om zijn/haar verhaal te doen. Stel open vragen zoals: "Kun je me vertellen wat er gebeurd is?"
   
 • Valideer emoties
  Laat weten dat het oké is om emoties te tonen en dat je de gevoelens serieus neemt.
   

Verkenning & Analyse

 • Duidelijkheid over Incidenten 
  Probeer een helder beeld te krijgen van specifieke voorvallen, zonder het kind te onderbreken.
   
 • Effect op Leerling
  Vraag naar de impact van het pesten op het kind (bijv. emotioneel, sociaal, academisch).
   
 • Vraag de leerling ook wat de goed of leraar voor wel of niet moet doen
  Zij weten heel veel dingen waar het pesten juist erger wordt. Als zij geen idee hebben, vraag dan of er 1 leraar op school is waar hij/zij zich wel veilig voelt, wat doet deze leerkracht voor een veilig gevoe.

 

Oplossingsgericht

 • Bespreken van opties
  Overleg welke stappen ondernomen kunnen worden. Dit kunnen zowel praktische als emotionele strategieën zijn.

  Als er bijvoorbeeld langere tijd nodig is voordat er defintieve actieve kunnen worden ingezet zorg dan voor directe (tijdelijke) veiligheid.
  • kan de leerling bijvoorbeeld de school later starten
  • of juist een paar minuten eerder naar huis
  • of in de pauze bij de concierge zitten
  • zijn er klasgenoten die met hem/haar naar huis kunnen fietsen.
    
 • Betrokkenheid van anderen
  Bespreek of en hoe anderen (ouders, leerkrachten, medeleerlingen) kunnen bijdragen aan een oplossing.

 

Afsluiting

 • Concreet actieplan
  Stel samen een actieplan op met concrete stappen.
   
 • Vervolgafspraak
  Maak een vervolgafspraak om de voortgang te bespreken.
   
 • Dankbaarheid
  Bedank het kind voor zijn/haar openheid en moed om over de moeilijke situatie te praten.

 

Na het gesprek

 • Documentatie
  Noteer de belangrijkste punten en acties die zijn besproken.
   
 • Communicatie met betrokkenen
  Informeer relevante partijen (ouders, leerkrachten, eventueel zorgteam) over het gesprek en de vervolgstappen, met inachtneming van de privacy van het kind.
   
 • Monitoring en follow-up
  Houd de situatie in de gaten en check regelmatig in bij het kind om te zien hoe het gaat en of de situatie verbetert.

 

Door deze structuur en tips te volgen, creëer je een omgeving waarin het gepeste kind zich gehoord en begrepen voelt, en werk je samen aan een duurzame oplossing.