Herken de tekenen van online pesten > Ouders & Opvoeders

084-8340086

Herken de tekenen van online pesten > Ouders & Opvoeders

Online pesten, ook wel cyberpesten genoemd, verwijst naar het gebruik van digitale technologieën zoals sociale media, berichten-apps en online platforms om anderen lastig te vallen, te vernederen of te intimideren. Het omvat verschillende vormen van negatief gedrag die vaak buiten het zicht van volwassenen plaatsvinden.

Voorbeelden van online pesten zijn:

  1. Beledigende berichten: Het verzenden van kwetsende of hatelijke berichten naar een persoon via chatberichten, e-mails of sociale media.

  2. Verspreiden van geruchten: Het verspreiden van onwaarheden of vernederende informatie over iemand om zijn reputatie te beschadigen.

  3. Identiteitsmisbruik: Het aanmaken van nepaccounts of het gebruik van andermans identiteit om gemene opmerkingen te plaatsen of anderen in diskrediet te brengen.

  4. Uitsluiting en buitensluiting: Het opzettelijk negeren of buitensluiten van iemand uit online groepen of sociale kringen.

  5. Sexting en sextortion: Het ongevraagd delen van seksueel getinte berichten of foto's van iemand, vaak met de bedoeling om die persoon te chanteren of te vernederen.

  6. Online haat en discriminatie: Het uiten van racistische, homofobe of andere discriminerende opmerkingen en opvattingen online.

  7. Trollen: Het doelbewust provoceren en beledigen van anderen om negatieve reacties uit te lokken.

 

► Voor meer informatie over Online Pesten ga naar Kenniscentrum Online Pesten (Cyberpesten)

 

► Voor informatie, tips en adviezen over Pesten > Wat kan ik als Ouder / Opvoeder doen? Ga naar Kenniscentrum Pesten > Voor Ouders & Opvoeders

 

Herken de tekenen van online pesten / cyberpesten

Als ouder is het belangrijk om de signalen van cyberpesten bij je kind te herkennen. Deze kunnen variëren van plotselinge veranderingen in stemming, terugtrekking uit sociale activiteiten, angst om online te gaan, vermijden van gesprekken over internet, tot plotselinge dalingen in schoolprestaties. Het is cruciaal om alert te zijn op deze tekens, zodat je op tijd kunt ingrijpen en ondersteuning kunt bieden.

Houd communicatielijnen open

Moedig je kind aan om open te zijn over zijn online ervaringen, zowel positief als negatief. Wees een vertrouwenspersoon en zorg ervoor dat je kind weet dat hij zonder angst voor straf of oordeel met jou kan praten over cyberpesten of andere online problemen.

Stel regels en grenzen op voor internetgebruik

Het opstellen van duidelijke regels en grenzen voor het internetgebruik van je kind is essentieel. Bespreek samen de afspraken over schermtijd, privacy-instellingen, de sites die hij mag bezoeken en het delen van persoonlijke informatie. Een gezond evenwicht tussen online en offline activiteiten kan het risico op cyberpesten verminderen.

Leer je kind online veilig te zijn

Ouders kunnen hun kinderen helpen zichzelf te beschermen tegen cyberpesten door hen te leren hoe ze online veilig kunnen handelen. Leer ze om wachtwoorden veilig te beheren, privacy-instellingen te begrijpen, onbekende contacten te vermijden en negatieve interacties te rapporteren.

Betrek de school

Als je merkt dat je kind slachtoffer is van cyberpesten, aarzel dan niet om contact op te nemen met de school. Schoolpersoneel kan de situatie op school aanpakken en preventieve maatregelen nemen om cyberpesten te voorkomen.

Wees een rolmodel

Als ouder speel je een cruciale rol als rolmodel voor je kinderen. Toon respectvol gedrag online en offline. Behandel anderen met vriendelijkheid en laat zien hoe je op een positieve manier met online uitdagingen kunt omgaan.

Stimuleer digitale empathie en verantwoordelijkheid

Leer je kind om empathisch en respectvol te zijn in zijn online interacties. Moedig hem aan om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn online acties en de gevolgen ervan te begrijpen.

Leer over online platformen en trends

Houd jezelf op de hoogte van de verschillende online platformen en trends die je kind mogelijk gebruikt. Hierdoor kun je beter begrijpen welke uitdagingen ze kunnen tegenkomen en hoe je hen kunt ondersteunen.

Zoek professionele hulp indien nodig

Als de situatie van cyberpesten ernstig is of als je kind er emotioneel onder lijdt, aarzel dan niet om professionele hulp in te schakelen. Een gespecialiseerde counselor of psycholoog kan je kind en het gezin ondersteunen bij het omgaan met de gevolgen van cyberpesten.

► Zie ook de Do's en Don'ts