Wie zijn wij? | Stop Pesten NU

084-8340086

Hoe is Stop Pesten Nu ontstaan?

Het ontstaan van Stichting Stop Pesten Nu:

Patricia Bolwerk is in 2010 gestart met Stop Pesten Nu. Vanuit haar passie om mensen bewust te maken dat pesten moet stoppen en de gevolgen van pesten, startte Patricia met verschillende activiteiten.

Zij is erg actief op de sociale media en zette bovendien de Landelijke Dag tegen Pesten op de kaart. Eind 2013 heeft zij haar droom Stop Pesten Nu verder vorm gegeven en hiervoor de stichting opgericht. Patricia is nog altijd de drijvende en stuwende kracht achter 'Stop Pesten Nu'. Zij inspireert en motiveert de vrijwilligers en zoekt altijd naar nieuwe kansen en mogelijkheden om het stoppen van pesten (en cyberpesten) weer onder de aandacht te brengen. 

Na jarenlang zich hard te hebben gemaakt voor bewustwording dat pesten moet stoppen kreeg Patricia steeds vaker de vraag voor Gastlessen, Ouderavonden, Studiedagen, Aanpak Pesten op het Werk en nog vele anderen. Patricia heeft voor deze verzoeken speciaal producten ontwikkelt die ingezet kunnen worden ter preventie en als bewustwording. Al deze diensten zijn ontwikkeld door en worden verzorgd door BOLWERKen.

Als organisatie of school ben jij het Bolwerk (zie betekenis), de veilige haven voor je medewerkers of leerlingen. Jij hebt de plicht te zorgen voor een veilige omgeving, veilig schoolklimaat, duurzaam inzetbaarheid van je medewerkers. Pesten aanpakken is iets wat je samen kunt doen.

Pesten is te stoppen. Het werkt het beste door samen een vuist te maken tegen pesten. Omdat pesten een groepsproces is, is het belangrijk om dit met de hele groep op te pakken zodat je samen met je medewerkers of leerlingen het stoppen van pesten gaan bolwerken (zie betekenis). 

Naast dat Patricia voor haar droom 'Stop Pesten Nu' alle acties, campagnes en maatwerk producten bedenkt & ontwikkelt is zij tevens Coach & Trainer voor mensen die o.a. faalangstig zijn, hoog sensitief (HSP/HSK leren omgaan met je gevoeligheid), problemen bij groeps-/teamvorming, klassenobservaties, weerbaarheid of zelfvertrouwen (her)vinden (ook coaching-on-the-job ook voor managers en docenten). Voor scholen en bedrijven is het mogelijk om Patricia in te zetten om organisatiebreed pesten en cyberpesten aan te pakken. Je kan namelijk alleen iets duurzaams aan pesten doen, alleen als het verankert wordt in Woord & Daad. Voor scholen gebruikt zij hiervoor haar licentie als trainer van de erkende anti-pest interventie, de PRIMA-aanpak. 

De stichting wordt volledig gerund door vrijwilligers. Wij zetten ons dagelijks in voor de activiteiten van Stop Pesten Nu en zoeken hiervoor actief contact met collega’s van andere maatschappelijke doelen. 

 

Golden circle oprichter Patricia Bolwerk

Mijn (persoonlijke) missie (Golden Circle: Why - How - What)

Why: Ik weet wat pesten is en hoe het voelt om gepest te worden …en pesten is totaal niet nodig. Niemand verdient het om gepest te worden. Het hele school-, sport-, werk- en leerklimaat heeft er in negatieve zin last van.

How: Al mijn kennis met jullie te delen ... de tips, de tools, de trics en zeker ook alle valkuilen en verborgen plekken.

What: Ik adviseer, ondersteun en begeleid scholen, bedrijven, bejaardentehuizen & sportverenigingen om pesten (preventief & duurzaam) aan te pakken, zodat wij de emotionele en financiële schade van pesten kunnen voorkomen, aanpakken en terugdringen.

Patricia

Alle kennis en ervaring die Patricia Bolwerk in de afgelopen jaren heeft opgedaan bij het aanpakken van pesten zet ze graag in om mensen verder te helpen om ongewenst gedrag in eigen omgeving aan te pakken. Voor alle doelgroepen maakt zij al ruim 10 jaar verschillende voorlichtingen op maat voor haar opdrachtgevers. 

De vragen en opdrachtgevers waren divers en voor iedere groep werd op maat een voorlichting ontwikkeld, een paar voorbeelden zijn:

Op de Werkvloer

 • Preventief aanpakken van ongewenst gedrag (Pesten, Discriminatie, Seksuele intimidatie) op de werkvloer' workshops, thema bijeenkomsten & trainingen: 
  • MT & Directie
  • Leidinggevenden
  • OR, Vertrouwenspersonen
  • HRM, Arbo
  • Team en/of afdelingsniveau

Onderwijs

 • Docent bij E-wise voor E-learningen:
  • E-learning Pesten herkennen en aanpakken in de BSO (Kinderopvang)
  • E-learning Pesten op het werk voor PO leerkrachten (Primair Onderwijs)
  • E-learning Pesten op het werk voor VO leerkrachten (Voortgezet Onderwijs)
  • E-learning Pesten op het werk voor MBO leerkrachten (Middelbaar Beroeps Onderwijs)
    
 • Workshop, Thema bijeenkomst, Studiedag, Coaching on the job voor Professionals in het PO-, VO-, SBO-, BSO, MBO, PABO Hogescholen over Pesten, Pesten op de Werkvloer of Cyberpesten (Online Pesten):
  • LPA (Leerplicht ambtenaren) over Pesten herkennen
  • Docenten (OP'ers) VO en MBO scholen - groot (110 deelnemers) & klein (15 deelnemers) over Pesten of Online Pesten VO-scholen.
  • NOP'ers (locatieleiders, teamleiders, MT, zorgmedewerkers, intern begeleiders, remedial teachers, conciërges, gymleerkrachten en administratief medewerkers) Niet onderwijzend personeel
  • PABO studenten voltijd en deeltijd
  • Anti-pest coördinatoren (APC)
  • Onderwijsassistenten
  • In de klas of online 
  • Ouderavond groot (250 deelnemers) & klein (15 deelnemers) 
    
 • Begeleider en coach bij de erkende PRIMA anti-pestinterventie tegen pesten: De PRIMA-methode is een schoolbreed programma met antipestmaatregelen op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau.
   
 • Observaties:
  • Klassenmanagement
  • Leerlingen in de gehele Klas of groep (vaak aangeduid als Probleem klas/groep)
  • Gedrag individuele leerling in de klas/groep
  • Stichtingen, Verenigingen, Sportvereniging
    
 • Workshops Trainers, Coaches, Vrijwilligers, Bestuurders en leden

Algemeen

 • Congresspreker OK dagen (interdisciplinair congres voor leidinggevenden, teamleiders, vakspecialisten, medewerkers anesthesie en operatieassistenten, docenten, praktijkopleiders, NP-ers, PA’ers)
   
 • Workshop aan (militaire)docenten van de opleidingen Elementaire Militaire Vorming Mariniers (EMV Marns), Korporaalsopleiding en Praktische-Opleiding tot Officier der Mariniers (POTOM) bij Korps Mariniers  ( Van Ghentkazerne in Rotterdam).
   
 • Bibliotheken voorlichtingsavond over Pesten of Online Pesten (Cyberpesten)
   
 • Opvoedavond over Pesten of Online Pesten (Cyberpesten) georganiseerd door de Gemeente 
   
 • Team bijeenkomsten voor begeleiding ouderen in Woonzorgcentra/Bejaardentehuizen

Trainingen, thema bijeenkomsten, workshops, cursussen en opleidingen over het aanpakken van pesten en online pesten (cyberpesten). De door Patricia ontwikkelde  Stop Pesten Nu & Online Pesten opleidingen & trainingen gericht op bewustwording en preventie, zijn duurzaam ondergebracht bij Stop Pesten Nu Opleiding & Training / BOLWERKen. Stichting Stop Pesten Nu heeft per 1/1/21 alle opleidingen & trainingen afgestoten!

* Congresspreker * Gastlessen * Lezingen * Ouderavonden * Studiedagen * Trainingen 

* Workshops * Zoom of Teams bijeenkomsten *

 

Alle inkomsten van BOLWERKen  vloeien 100% terug naar Stichting Stop Pesten Nu!

Pesten is te stoppen. Het werkt het beste door samen een vuist te maken tegen pesten. Omdat pesten een groepsproces is, is het belangrijk om dit met de hele groep op te pakken zodat je samen met je medewerkers of leerlingen het stoppen van pesten gaan bolwerken (zie betekenis).