Klachtenprocedure | Stop Pesten NU

084-8340086

Klachtenprocedure

Stichting Stop Pesten Nu (SSPN), hoort het graag als leden, donateurs of andere relaties – om wat voor reden dan ook – ontevreden zijn over haar werkwijze, activiteiten en/of standpunten. Allereerst om de eventuele fout te kunnen herstellen, maar ook om onze procedures indien nodig aan te passen en onze toekomstige dienstverlening te verbeteren. Door kritiek of klachten op ons beleid of onze standpunten krijgen we bovendien een goed beeld bij wat er speelt in de maatschappij.

Wat verstaan we onder een klacht?

We verstaan onder een “klacht” iedere uiting van onvrede van een persoon of instantie over (i) het beleid en/of de standpunten van Stichting Stop Pesten Nu of (ii) over een specifieke, uiting, handeling of gedraging van (een medewerker, een vrijwilliger, een bestuurslid of een groep) van Stichting Stop Pesten Nu aan de hand van de vier categorieën van de klachten.

Aard van de klachten

De klachten die binnenkomen verdelen wij grofweg in de volgende vier categorieën:

  • klachten met betrekking tot ons beleid;
  • klachten met betrekking tot onze organisatie;
  • klachten met betrekking handeling of gedraging met SPN medewerker (ii);
  • klachten met betrekking tot onze communicatie, marketing of fondsenwerving.

Hoe kan klacht worden ingediend?

Alleen klachten die binnenkomen via het online klachtenformulier kunnen worden behandeld door onze klachtencommissie. 

De leden van de klachtencommissie zijn:
o   Jacqueline Hendriks (vertegenwoordiger namens de werknemers);
o   Martin Geuzendam [vertegenwoordiger namens de werkgever); 
o   
Ruurd van Eck, advocaat [externe derde].