Lezing over pesten of digitaal pesten | Stop Pesten NU

084-8340086

Lezing over pesten of digitaal pesten

Stichting Stop Pesten Nu! (SPN) organiseert verschillende soorten lezingen gericht op preventie en voorlichting met als doel om pesten te bestrijden. Het is namelijk belangrijk om alle partijen die te maken kunnen krijgen met pesten voor te lichten. Klik hier om de doelgroepen te bekijken.

Wij vinden het belangrijk om veel aandacht te vragen voor pesten, maar willen voorkomen dat mensen met een volle rugzak bij een lezing weggaan. SPN heeft de lezingen daarom zo georganiseerd dat er op een speelse, luchtige en interactieve manier kennis wordt overgedragen over het serieuze en belangrijke onderwerp (digitaal) pesten.

Lezing

Duur:         1 tot 1,5 uur
Tarief:        € 149,-

Tijdens deze lezing wordt er gesproken over het onderwerp pesten en digitaal pesten. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen plagen en pesten en wat is digitaal pesten? Er kunnen vragen gesteld worden en kort gediscussieerd.

 

De tarieven zijn exclusief BTW, reis- en parkeerkosten.