Maak leerlingen zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van pesten | Stop Pesten NU

Maak leerlingen zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van pesten

Om leerlingen in het voortgezet onderwijs zelf verantwoordelijk te maken voor het voorkomen van pesten of het opstaan tegen online en offline pesten, zijn er verschillende stappen die scholen kunnen nemen:

 1. Bespreek pesten en de gevolgen daarvan met de leerlingen. Het is belangrijk dat leerlingen begrijpen wat pesten is en hoe dit anderen kan beïnvloeden.
   
 2. Maak het bespreekbaar en stimuleer een open communicatiecultuur. Zorg ervoor dat leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen om hun zorgen en ervaringen te delen.
   
 3. Geef leerlingen de tools en vaardigheden om op te komen voor zichzelf en voor anderen. Leer hen hoe ze respectvol en assertief kunnen communiceren en hoe ze kunnen omgaan met lastige situaties. Zie tools & vaardigheden.
   
 4. Organiseer activiteiten en projecten waarbij leerlingen samenwerken en elkaar leren kennen. Zo wordt er meer begrip en respect gecreëerd tussen leerlingen met verschillende achtergronden en worden sociale vaardigheden verder ontwikkeld.
   
 5. Maak gebruik van peer mediation, waarbij getrainde leerlingen kunnen helpen bij conflictoplossing tussen medeleerlingen. Geef leerlingen de mogelijkheid om actief bij te dragen aan het schoolbeleid en de schoolcultuur, bijvoorbeeld door middel van leerlingenraden.
   
 6. Benadruk het belang van online veiligheid en mediawijsheid. Leerlingen moeten leren hoe ze zichzelf en anderen kunnen beschermen tegen cyberpesten en hoe ze verantwoord kunnen omgaan met sociale media. Zie tips.

 

Door leerlingen actief te betrekken bij het voorkomen van pestgedrag en hen de tools te geven om hierop te reageren, kunnen scholen hen verantwoordelijk maken voor een veilige en respectvolle leeromgeving.